Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Eduskunta on täysistunnossaan 12. marraskuuta hyväksynyt hallituksen esittämän työaikalain muutoksen.

Muutoksen myötä valtakunnallisella työ- ja virkaehtosopimuksella voidaan sopia työaikalaista poikkeavasti sekä vuorokautisesta että viikoittaisesta säännöllisestä työajasta. Sopimisen mahdollisuus koskee työtä, jota tehdään vain aika ajoin sen vuorokautisen työajan kuluessa, jona työntekijän on oltava valmiina työhön. Tällaista työtä tehdään tyypillisesti pelastusalalla ja ensihoidossa.

Laki vastaa aiemmin voimassa olleen työaikalain sisältöä. Vuoden 2020 alussa voimaan tullut uusi työaikalaki mahdollisti poikkeamisen vuorokautisesta työajasta, mutta ei viikoittaisesta työajasta.

– Hienoa että lainsäätäjä kuuli pelastusalan ja työmarkkinajärjestöjen viestin. Työaikalain muutokset tulee ottaa huomioon työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa, järjestön johtaja Kim Nikula Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALista sanoo.

Hallituksen esityksen käsitellyt eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää myönteisenä, että osapuolten sopimismahdollisuutta laajennetaan nykyisestä. Muutosesitys on lähtenyt liikkeelle työntekijäpuolen ehdotuksesta. Valiokunta toteaa, että alalla hyväksi havaittuja järjestelyjä on tarkoituksenmukaista edistää. Muutos ei ole ristiriidassa työaikadirektiivin kanssa.

Muutos vastaa pelastusalan toivetta

Työaikalain muutoksen valmistelu käynnistyi työ- ja elinkeinoministeriössä keväällä. Pelastusalalla on ollut muutokselle laaja kannatus.

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL vauhditti aktiivisesti muutosta. Liitto perusteli muutoksen tarpeellisuutta keskusteluissa työ- ja elinkeinoministeriön, henkilöstöjärjestöjen, työnantajien edustajien ja pelastuslaitosten johtajien kanssa. Lakimuutoksen valmisteluvaiheessa SPAL antoi siitä puoltavan lausunnon.

– Työaikalain muutos pelastusalan esittämällä tavalla takaa sen, että henkilöstö ja työnantajat pystyvät parhaista mahdollisista lähtökohdista neuvottelemaan työajasta, toteaa edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola.

– On tärkeää, että työmarkkinaosapuolet voivat neuvotella keskenään, aluehallintoviraston poikkeuslupakäytännöstä riippumatta, pelastusalalle sopivimmat työaikamuodot.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Eduskunta toimittaa lain tasavallan presidentin hyväksyttäväksi.