Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sisäministeriö on myöntänyt toistaiseksi voimassa olevan toimiluvan Helsingin pelastuskoululle. Pelastuskoulun aiempi toimilupa oli voimassa 4.9.2023 asti.

Helsingin kaupunki on hakenut toimilupaa pelastuskoululle antaa pelastajatutkintoon ja alipäällystötutkintoon johtavaa pelastusalan ammatillista peruskoulutusta.

Pelastuslain mukaan valtio huolehtii pelastustoimen ammatillisesta koulutuksesta ja muusta pelastustoimeen liittyvästä koulutuksesta siten kuin Pelastusopistosta annetussa laissa säädetään. Lain mukaan sisäministeriö voi kuitenkin hyväksyä myös muun julkisyhteisön ylläpitämän oppilaitoksen kuin Pelastusopiston antamaan pelastusalan ammatillista peruskoulutusta.

Sisäministeriö on vuoden 2021 aikana selvittänyt pelastajamäärien nykytilaa ja lisätarpeita kuluvalla vuosikymmenellä yhteistyössä Pelastusopiston kanssa. Nykyisellä koulutuksella pelastajamäärän lisätarpeeseen ei pystytä vastaamaan. Lisätarpeeseen on vastattava koulutusmääriä lisäämällä. Näin varmistetaan osaltaan pelastustoimen palveluiden yhdenvertainen saatavuus ja laatu.

Tästä syystä sisäministeriö on Helsingin kaupungin hakemuksen perusteella myöntänyt pelastuskoululle toistaiseksi voimassa olevan toimiluvan, sisäministeriö tiedottaa.

Pelastuskoulun tulee noudattaa opetuksessa sisäministeriön alaisen Pelastusopiston hyväksymiä opetussuunnitelmia.

Pelastajapulaan vastatakseen sisäministeriö on myös hakenut täydentävässä talousarviossa lisärahoitusta Pelastusopistolle ja ruotsinkieliseen pelastajakoulutukseen.

Kuva: Helsingin pelastuskoulu