Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pelastusalaa uhkaa tulevina vuosina pula ammattitaitoisesta henkilöstöstä. Eduskunnan hallintovaliokunta pitää välttämättömänä, että riittävä pelastajien määrä turvataan. Samalla on huolehdittava siitä, että myös ruotsinkielisiä pelastajia koulutetaan riittävästi. Myös sopimuspalokuntien toimintaedellytykset tulee turvata.

Hallintovaliokunnan huomiot sisältyvät lausuntoon, jonka se antoi sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön liittyvästä hallituksen esityksestä 7.10. Lakimuutokset liittyvät hyvinvointialueiden perustamiseen.

Merkittäviä menopaineita tulevina vuosina

Hallintovaliokunta on aiemmassa lausunnossaan huhtikuussa kiinnittänyt vakavaa huomiota pelastustoimen merkittävään 81 miljoonan euron rahoitusvajeeseen. Nyt antamassaan lausunnossa valiokunta uudisti huolensa.

Pelastustoimessa on tuleville vuosille merkittäviä kustannuspaineita, jotka johtuvat erityisesti palvelutasopuutteiden korjaamisesta, varallaolojärjestelmän muutoksesta sekä öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan rahoituksellisesta vajeesta.

Lisäksi kustannuksia aiheuttavat viranomaistoiminnan ja pelastustoimen ICT-järjestelmämuutokset sekä paloasemarakennusten korjausvelka.

Uudistuksen tavoitteet voidaan saavuttaa vain riittävällä rahoituksella

Käynnissä olevan pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata ja ylläpitää pelastustoimen palvelujen saatavuutta, kattavuutta ja laatua sekä kehittää pelastustoimen palvelujen valtakunnallista yhdenmukaisuutta ja tehostaa toiminnan vaikuttavuutta.

Hallintovaliokunta tähdentää, että nämä tavoitteet voidaan toteuttaa ja pelastustoimen palveluiden lakisääteinen taso turvata vain varmistamalla riittävä rahoitus pelastustoimen tehtävien hoitamiseen.

Pelastuslaitoksen organisaatiomallin tulee perustua pelastustoimen tarpeisiin

Lausunnossaan hallintovaliokunta ottaa kantaa myös hyvinvointialueiden organisoitumiseen. Pelastustoimen ja pelastuslaitoksen organisaatiomallista päätettäessä on otettava huomioon, että pelastustoimi on lähipalvelujen lisäksi valtakunnallinen organisaatio, valiokunta muistuttaa.

Pelastustoimi on erillinen ja asemaltaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon rinnasteinen toimiala myös hyvinvointialueella. Hyvinvointialue päättää kuitenkin itsehallintonsa nojalla omasta organisaatiostaan. Aluevaltuusto päättää hallintosäännöstä, joka määrittää hyvinvointialueen toimielimet ja henkilöstöorganisaatiot.

Pelastuslaitosten on oltava johdettavissa valtakunnallisesti ja niiden on kyettävä toimimaan yhteistyössä keskenään sekä muiden pelastustoimen tehtäviin osallistuvien viranomaisten kanssa kaikissa turvallisuustilanteissa. Tämä edellyttää riittävän yhdenmukaisia toimintamalleja ja yhdenmukaisia palveluita koko maassa. Pelastustoimen ja pelastuslaitoksen organisaatiomallin tuleekin perustua nimenomaan pelastustoimen tarpeisiin, toteaa hallintovaliokunta.