Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Suomen Hätäkeskusammattilaisten liitto HALin luottamusmiesten uusi kaksivuotinen toimikausi käynnistyy 1. tammikuuta 2022. Marras–joulukuun aikana hätäkeskuksissa valitaan luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet.

Syksyn aikana HAL tiedottaa hätäkeskuksissa jäsenilleen, miten voi ilmoittautua ehdokkaaksi vaaleissa, ketkä ovat ehdolla ja miten äänestys suoritetaan.

Vaalien jälkeen luottamusmiehet valitsevat keskuudestaan HALin valtakunnallisen pääluottamusmiehen.

Luottamusmies neuvoo ja tukee jäsentä

Luottamusmiesjärjestelmän tarkoituksena on edistää virka- ja työehtosopimusjärjestelmän ylläpitämistä ja sopimustoiminnan kehittämistä. Luottamusmies osallistuu työnantajan ja henkilöstön mahdollisten erimielisyyksien selvittämiseen, jotta ne saadaan ratkaistuksi tarkoituksenmukaisesti, oikeudenmukaisesti ja nopeasti.

Luottamusmiesten tehtävistä, asemasta ja oikeuksista on sovittu valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteessä. Luottamusmiehellä on muun muassa ajankäyttö- ja tietojensaamisoikeuksia.

Hätäkeskuksissa luottamusmiehet tyypillisesti tarkastavat työvuorolistat (ns. VES-tarkistus), osallistuvat yhteistoimintakokouksiin ja neuvottelevat työolosuhteiden kehittämisestä, ovat mukana varhaisen puuttumisen menettelyissä sekä tukevat jäseniä palvelussuhteeseen liittyvissä asioissa.

HAL kouluttaa luottamusmiehiä

Luottamusmiesten koulutus on ammattiyhdistyksen perustyötä. SPAL ja Hätäkeskusammattilaisten liitto järjestävät luottamusmiehille koulutuksia ja tapahtumia, joissa aiheina ovat muun muassa työpaikan yhteistoiminta, edunvalvonta-asiat sekä työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen kehittäminen. HAL järjestää luottamusmiehille myös verkostoitumistilaisuuksia ja toimii hätäkeskusten välisenä tiedonjakokanavana.

Säännöllisellä koulutuksella ja verkostotoiminnalla HAL haluaa varmistaa, että luottamusmiehillä on parhaat mahdolliset edellytykset toimia tehtävässään ja tukea hätäkeskusammattilaisia työssään.