Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sisäministeriö on asettanut lainsäädäntöhankkeen, jossa valmistellaan pelastuslakiin tehtävät kiireelliset ja välttämättömät muutokset. Tavoitteena on ajantasaistaa pelastuslaki esiselvityksen ja siitä saadun lausuntopalautteen pohjalta.

Muutoksilla on tarkoitus uudistaa pelastuslaki vastaamaan paremmin pelastustoimen toimintaympäristöä, tulevaisuuden kehitystä sekä valmisteilla olevaa hyvinvointialueuudistusta.

Lainsäädäntöhanke on asetettu ajalle 1.9.2021−30.9.2022. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2022.