Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kuluvan vuosikymmenen aikana pelastustoimeen tarvittaisiin noin 1 000 pelastajaa lisää varallaolon muutosten takia ja toimintavalmiuden lakisääteisen tason saavuttamiseksi. Vastaavasti koulutuspaikkoja on tarpeen lisätä, minkä suunnitteluun sekä lisäkoulutukseen esitetään yhteensä 3,9 milj. euroa vuodelle 2022, toteaa sisäministeriö 13.8. julkaisemassaan tiedotteessa.

Kalajoen metsäpalon kaltaisiin laajoihin häiriötilanteisiin varautumiseksi esitetään lisäystä pelastustoimen valtakunnallisen ohjauksen ja kehittämisen vahvistamiseen. Hätäkeskuslaitokselle esitetään määrärahaa henkilöstömäärän nostoon ja hätäkeskustietojärjestelmän maksuihin. 

Sisäministeriö esittää hallinnonalalleen määrärahaa vuoden 2022 talousarvioon yhteensä 1,692 miljardia euroa, mikä on 115,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa. Esitykset koskevat pelastustoimen lisäksi poliisia, rajavartiolaitosta sekä maahanmuuttovirastoa.

Ministeriön talousarvioehdotuksessa 2022 korostuvat lisäykset, jotka ovat välttämättömiä hallinnonalan perustoiminnan turvaamiseksi. Lisäysten suuruusluokka on poikkeuksellisen suuri johtuen erittäin niukasta kehyspäätöksestä vuosille 2022−2025.

Lähde: Sisäministeriön tiedote 13.8.2021