Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksesta eli sote-sopimuksesta on syntynyt hyväksytty neuvottelutulos työnantajien edustajan ja henkilöstön edustajien kesken. Sote-sopimus tulee voimaan 1. syyskuuta ja sen ensimmäinen sopimuskausi on 1.9.2021–28.2.2022.

Sote-sopimusta sovelletaan kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä työskentelevään henkilöstöön, jonka työ- ja virkaehtosopimus on aikaisemmin ollut KVTES. Yksi tällainen henkilöstöryhmä on ensihoitajat.

Sote-sopimukseen siirtyvän henkilöstön työehdot eivät muutu uuteen sopimukseen siirtymisen johdosta.

Sopijaosapuolina ovat KT Kuntatyönantajat sekä henkilöstön pääsopijajärjestöt Sote, JAU ja JUKO. SPAL on jäsenenä pääsopijajärjestö Sotessa.