Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kesälomakausi on ovella ja lomasijaiset tai vasta ammattiinsa valmistuneet saapuvat työpaikoille. Kesällä erityisesti opiskelijat paikkaavat sijaisina vakituisia virkamiehiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Ennen työsopimuksen allekirjoittamista ja sijaisuuden aikana on hyvä muistaa muutama perusasia:

 1. Ota selvää virka- tai työsuhteen ehdoista

Valtiolla ja kunnilla on käytössä viranhoitomääräys. Viranhoitomääräykseen on kirjattava seuraavat asiat. Ensihoitajilla vastaavat asiat on merkitty työsopimukseen.

 • Työnantajan nimi ja yhteystiedot.
 • Koeaika ja sen pituus, jos siitä on nimenomaisesti sovittu.
 • Työsuhteen laatu (määräaikainen työsopimus vai toistaiseksi voimassa oleva).
 • Määräaikaisuuden peruste, jos kyseessä on määräaikainen työsopimus.
 • Työn aloittamisajankohta ja määräaikaisessa sopimuksessa työn kesto.
 • Työntekopaikka.
 • Pääasialliset työtehtävät.
 • Palkka ja luontoisedut sekä palkanmaksukausi.
 • Työaika.
 • Työsuhteessa noudatettava virka- tai työehtosopimus

SPALin jäseniä on kolmen virka- ja työehtosopimuksen piirissä:

 • Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS (Teknisten sopimus): Pelastusalan ammattilaiset
 • Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES: Päätoimiset ensihoitajat
 • Valtion virka- ja työehtosopimus: Hätäkeskusammattilaiset

2. Oikeus perehdytykseen ja neuvoihin

Jokaisella työntekijällä on oikeus saada perehdytystä työhönsä. Huolehdi siitä, että saat opastusta työhön. Kysy rohkeasti, jos jokin on epäselvää. Työntekijän tukena työpaikalla on luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu, joihin kannattaa olla yhteydessä erilaisissa työsuhdeasioissa tai ongelmatilanteissa.

3. Suojele itseäsi ja muita, noudata työturvallisuusohjeita

Kun työn tekeminen edellyttää suojavarustuksia, tulee työnantajan varata ne käyttöösi. Sinun tehtäväsi on käyttää niitä. Vaikka ensisijainen vastuu työsuojelusta on työnantajalla, on työntekijälläkin velvollisuuksia työsuojeluasioissa. Lisätietoja oman työpaikkasi ohjeista saat esimerkiksi työsuojeluvaltuutetulta.

4. Tarkista palkkasi

Palkanmaksun yhteydessä työntekijä saa palkanmaksukuitin. Tarkista aina palkkakuitti, josta näet, että sinulle on maksettu oikein niin palkka kuin kaikki ilta-, ylityö- ja muut korvaukset. Kuitissa on näkyvissä peruspalkka tai tehtäväkohtainen palkka, maksetut korvaukset sekä palkasta perityt verot ja työnantajamaksut.

Kaikesta työstä, niin lyhyistä kuin pitkistäkin työsuhteista, kertyy eläkettä. Työeläke alkaa karttua 18 vuotta täyttäneille. Tarkista palkkakuitista, että työnantajasi on pidättänyt palkastasi eläkevakuutusmaksut.

Lopputili on maksettava viimeisenä työpäivänä, ellei muuta ole sovittu. Loppupalkassa tulee maksaa myös pitämättä jääneistä lomapäivistä lomakorvaus sekä lomaraha.

Kuntasektorilla ja myös valtiolla palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, mahdollisesti maksettavasta henkilökohtaisesta lisästä, työkokemuslisästä ja työaikalisistä.

Tarkista alasi virka- ja työehtosopimusehdot sopimuksista:

 •  TS  Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS (Teknisten sopimus)
 •  KVTES  Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
 •  VES  Valtion virka- ja työehtosopimus

Sopimukset ovat Kuntatyönantajien ja valtiovarainministeriön sivuilla.

5. Tarkista lomaoikeutesi

Kaikki työntekijät ansaitsevat palkallista lomaa tekemällä työtä. Lisätietoa lomaoikeudesta saat työpaikkasi luottamusmieheltä tai palkanlaskennasta. 

Jos työsuhteesi on niin lyhyt, ettet ennätä pitää vuosilomaa, on sinulle kertynyt loma maksettava lomakorvauksena työsuhteen päättyessä. Lomakorvausta on maksettava kaikista työsuhteista, jopa muutaman tunnin pituisista työsuhteista.

Lomakorvauksen tai pidetyn loman ajalta maksettavan vuosilomapalkan lisäksi sinulla on oikeus lomarahaan. Lomakorvauksesta on sovittu työ- ja virkaehtosopimuksissa.

6. Myös sijaisella on täysi sairauslomaoikeus

Kunta-alalla palvelussuhteen kestettyä 60 kalenteripäivää, sijaisella on täysi sairauslomaoikeus. Jos palvelussuhde ei ole jatkunut ennen sairauslomaa 60 kalenteripäivää, on sijaisella kuitenkin aina oikeus varsinaiseen palkkaan enintään 14 kalenteripäivän sairausloman ajalta.

Valtion virkamiehellä on aina oikeus sairausajan palkkaan virkasuhteen keston pituudesta riippumatta. Jos sairastut, ilmoita sairastumisesta työnantajalle siten, kuin työpaikan sairauspoissaoloilmoituskäytännöistä on sovittu. Työpaikalla noudatettavista käytänteistä riippuu, tarvitseeko sinun toimittaa sairastumisesta työnantajalle lääkärintodistus vai ei.

Jos sairastut lomallasi tai muutoin ja tarvitset asiassa apua, ota ensisijaisesti yhteyttä luottamusmieheesi.

7. Tasapuolisen kohtelun velvoite ja oikeus koskee kaikkia

Yhdenvertaisuuslaissa säädetään, ettei ketään saa syrjiä. Määräaikaisia työntekijöitä ja kesälomansijaisia on kohdeltava työpaikalla yhdenvertaisesti vakituisen henkilöstön kanssa. Kaikenlainen syrjintä on kiellettyä ja siitä saattaa tulla seuraamuksia.

Työnantajilla ei ole oikeutta osoittaa kesälomasijaisille jatkuvasti raskaimpia ja ei-haluttuja tehtäviä. Sijaisten työvuorojen tulee olla tasapuolisia vakituisen työyhteisön kanssa. Myös työ- tai virkasuhteen kesto voi olla kielletty syrjintäperuste.

8. Pyydä työtodistus

Sinulla on oikeus saada pyynnöstä työtodistus työsuhteesi päätyttyä.  Työtodistus on tärkeä asiakirja hakiessasi myöhemmin työ- ja koulutuspaikkoja, koska sillä pystyt osoittamaan työkokemuksesi.

9. Jos kohtaat haasteita työssäsi, ota yhteyttä SPALin luottamusmieheen

Työpaikalla työntekijöiden tukena on oma luottamusmies. Saat häneltä apua kaikissa työsuhteeseesi liittyvissä asioissa.

Luottamusmiehen palvelut kuuluvat kaikille Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin jäsenille. Luottamusmiesten yhteystiedot löydät SPALin verkkosivulta: www.spal.fi/tarvitsetko-luottamusmiehen-apua/

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä myös edunvalvonnan asiantuntijoihimme SPALissa. Tavoitat heidät puh. 040 1630 112 työpäivisin ma-pe klo 9 – 15 (heinäkuussa klo 10 – 13).

Mikäli et ole vielä SPALin jäsen, liity pelastusalojen ammattilaisten joukkoon SPALin verkkosivulla: www.spal.fi/liity-jaseneksi/.

Työsuhdevinkit kesätyöntekijöille ja sijaisille antoi edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola ja työmarkkinalakimies Jari Koivuluoma SPALista.