Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hätäkeskusten henkilöstön neuvottelujärjestöt ja Hätäkeskuslaitos ovat päässeet neuvottelutulokseen 1.5. toteutettavan virastoerän kohdentamisesta.

Palkkausjärjestelmään luodaan hätäkeskuspäivystäjän tehtäviin uusi vaativuusluokka, johon kohdennetaan virastoerästä 0,64 prosenttia. Uusi vaativuusluokka (DI) on noin 50,46 euroa D-vaativuusluokkaa suurempi. Uuden vaativuusluokan edellytyksenä on hätäkeskuspäivystäjän säännöllinen työskentely valtakunnallisessa ilmoitusten vastaanotossa (IVO) sekä molemmissa tehtävänseurannan (TESE) tehtävissä.

Palkkausjärjestelmään kuuluvaa henkilökohtaisen suoritusosan (HTS) taulukkoa muutetaan niin, että jokainen suorituksen arviointipiste vaikuttaa palkkaan. Taulukkoon luotaviin uusin pisteisiin kohdennetaan noin 0,36 prosenttia virastoerästä. Muutoksen myötä taulukon niin sanotuille välipisteille kohdentuu 0,33 prosentin lisäys henkilökohtaiseen palkanosaan.

Neuvotteluiden yhteydessä päästiin sopimukseen englannin kielitaitolisän toteuttamisesta. Lisän suuruus on 15 euroa kuukaudessa ja se tulee voimaan 1.5. Kielitaitolisä ei ole osa virastoerää, vaan se toteutetaan työnantajan päätöksellä. Lisää voidaan maksaa englannin kielen osaamisesta sekä sen säännöllisestä käyttämisestä operatiivisessa työssä. Maksamisen edellytykset ja perusteet käsitellään kehityskeskusteluissa.

Sopimus sisältää kaksi yleiskorotusta

Virastoerä on osa voimassa olevaa valtion virka- ja työehtosopimusta, joka neuvoteltiin keväällä 2020. Sopimus toi kaksi yleiskorotusta, joista ensimmäinen 1,1 prosentin yleiskorotus tuli palkkoihin 1.8.2020. Toinen yleiskorotus tulee 1.6.2021 ja se on kooltaan 0,97 prosenttia, kuitenkin vähintään 20,37 euroa.

Valtion virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2022 saakka.

Työryhmä palkkauksen kehittämiseen

Virastoerän kohdentamisen yhteydessä neuvottelujärjestöt ja Hätäkeskuslaitos sopivat työryhmän perustamisesta palkkausjärjestelmän edelleen kehittämiseksi. Tarkoitus on, että tulevaisuudessa järjestelmä tukee paremmin palkkauksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, mahdollistaa horisontaaliseen urakehityksen, palkitsee moniosaamisesta sekä tunnistaa paremmin palkkauksessa huomioitavia vaativuustekijöitä.

Hätäkeskuksissa työskentelevät ovat Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin jäseniä Hätäkeskusammattilaisten liitto HALin kautta. SPAL käy tarkentavia virkaehtosopimusneuvotteluja neuvottelujärjestö PROn mandaatilla, ja käytännön neuvottelutyötä tekevät HALin pääluottamusmies ja SPALin työmarkkinalakimies.