Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hätäkeskuslaitos on ottanut käyttöön uuden työvuorosuunnitteluohjelman kaikissa hätäkeskuksissa. 112Numeron-ohjelma tuli ensimmäisenä tammikuussa Keravan hätäkeskukseen sekä johtokeskukseen ja ilmoitinlaitetestaukseen. Turun, Porin ja Vaasan keskukset tulivat mukaan maaliskuun alussa. Kuopion ja Oulun keskukset ottavat ohjelman käyttöön 22. maaliskuuta alkavalla työjaksolla.

Hätäkeskusammattilaisten liitto HALin luottamusmiehet seuraavat työvuorosuunnittelun toteutumista ja vaikutuksia sekä keräävät jäseniltä palautetta, jota käsitellään yhdessä työnantajan kanssa.

Joustavan työvuorosuunnittelun myötä hätäkeskuksissa luovutaan runkopohjaisesta vuorokierrosta, ja jaksotyön suunnittelussa huomioidaan henkilöstön yksilölliset toiveet työvuorojen pituudesta ja painotuksista. Henkilöstö odottaa joustavuuden parantavan työssä jaksamista, vuorotyöstä palautumista sekä edistävän työn ja vapaa-ajan yhdistämistä. Hätäkeskuksille järjestelmä mahdollistaa henkilöstöresurssin paremman kohdentamisen puhelumäärien mukaisesti verkottuneessa hätäkeskustoiminnassa.

Työvuorosuunnittelussa hyödynnetään 112Numeron-järjestelmän optimointityökalua. Henkilöstö esittää vapaisiin liittyviä niin sanottuja kovia toiveita sekä vapaisiin ja työvuoroihin liittyviä pehmeitä toiveita, joista lähtökohtaisesti kovat toiveet toteutetaan ja pehmeät toteutetaan operatiivisen tilanteen niin salliessa.

Uutta työaikamallia oli tarkoitus kehittää yhteistoimintaneuvotteluissa ja henkilöstön edustajien työpajoissa. Niitä ei koronatilanteen ja teknisten ongelmien vuoksi pystytty järjestämään siinä määrin mitä HAL olisi toivonut.