Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kunta-alalla on laajat paikallisen sopimisen mahdollisuudet – myös korona-aikana. Kunta-alan pääsopijajärjestöt ja KT Kuntatyönantajat ovat sopineet yhteisistä ohjeista paikalliseen sopimiseen pandemian aikana.

Uusissa ohjeissa KT ja pääsopijajärjestöt lähtevät siitä, että paikallisen sopimisen pitää hyödyttää sekä työnantajia että henkilöstöä. Koronapandemian takia jo tehtyjä paikallisia sopimuksia voi myös jatkaa, jos paikalliset olosuhteet sitä edellyttävät.

Paikallisen sopimisen nähdään osaltaan varmistavan kuntien ja kuntayhtymien kykyä vastata palvelutuotannon velvoitteisiin poikkeuksellisten haasteiden aikana. Organisaatioiden toimintakyvyn varmistaminen ja toisaalta henkilöstön jaksaminen pitkittyneen kriisin hoidossa voivat vaatia toimenpiteitä, joilla henkilöstöä kannustetaan joustamaan huomioiden henkilöstön jaksaminen.

Henkilöstöllä oltava aito mahdollisuus vaikuttaa

Kunnallinen pääsopimus mahdollistaa paikallisen työ- ja virkaehtosopimuksen tekemisen, mikäli siihen on paikallisesta erityisolosuhteista aiheutuva perusteltu syy. Paikallisilla sopimuksilla voidaan poiketa valtakunnallisen virka- ja työehtosopimuksen – kuten Teknisten sopimuksen ja KVTESin – määräyksistä. Tietyt palkkaukseen, työaikaan ja vuosilomaan liittyvät määräykset on rajattu sopimisen ulkopuolelle.

Sopijaosapuolina ovat paikallinen työnantaja sekä pääsopijajärjestöt tai niiden rekisteröidyt alayhdistykset.

Sopimisen ja sitä edeltävien neuvotteluiden tulee olla aitoja, muistutetaan Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALista. Henkilöstöllä tulee olla aito mahdollisuus vaikuttaa käsittelyssä olevan asian ratkaisuun. Oleellista on varmistaa riittävä tiedonsaanti henkilöstöä edustavalle luottamusmiehelle. SPAL antaa jäsenyhdistyksilleen tarvittaessa tukea paikallisiin neuvotteluihin.