Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors


Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksesta eteni eduskunnan käsittelyyn joulukuussa. Lakipaketin käsittely käynnistyi eduskunnassa helmikuussa. Parhaillaan valiokunnissa on meneillään asiantuntijakuuleminen.

SPAL oli 18.2. sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana ja toi lausunnossaan esille seuraavat teemat:

• Pelastustoimen organisaatiorakennetta, strategista ohjausta ja johtamisjärjestelmää on uudistettava kokonaisvaltaisesti.

• Pelastustoimen rooli ensihoidossa on oltava ennustettavampi ja rakentua poliittisten päättäjien strategiseen tahtotilaan.

• Pelastustoimen rahoitus ja itsenäinen asema on turvattava.

• Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen jakaminen on peruttava.

• Riittävät pelastustoimen resurssit on määritettävä valtakunnallisesti.

Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa SPALin verkkosivuilta.

Lakipaketin käsittelyn eteneminen riippuu siitä, mitä valiokunnat uudistuksesta lausuvat. Jos eduskunta hyväksyy lait kevätkaudella, hyvinvointialueet perustetaan heti ja väliaikaishallinnot aloittavat työnsä.

Hallituksen esityksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirrettäisiin kunnilta 21 hyvinvointialueelle sekä Helsingin kaupungille ja osin HUS-yhtymälle. Hyvinvointialueiden ylin päättävä toimielin olisi vaaleilla valittava aluevaltuusto. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät siirtyisivät hyvinvointialueiden hoidettavaksi vuoden 2023 alusta lukien. Uudistusta koskevien lakien olisi tarkoitus tulla voimaan porrastetusti.​