Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Haluatko tarjota osaamispanoksesi SPALin toimintaan ja toiminnan kehittämiseen jäsenistömme edustajana? Vuoden 2021 aikana SPAL käynnistää valtakunnallisia toimiala- ja teematyöryhmiä edistämään yhteisiä tavoitteita ja strategian toteutusta.

Liittokokouksen nimeämien työryhmien keskeisenä tehtävänä on tuottaa toimialakohtaisia kehitysideoita ja ratkaisuja, osallistua liiton strategiatyöhön sekä valmistella muun muassa työryhmän agendan mukaisia kannanottoja, lausuntoja ja tiedotteita. Työryhmän jäsenen tehtävänä on osallistua työskentelyyn oman toimialan ja osaamisalueen aktiivisena asiantuntijana ja sparraajana.

Perustettavat työryhmät ovat:

 1. Jäsenyhdistysten puheenjohtajien työryhmä
 2. Pelastustoimen luottamusmiehistä koostuva pelastustoimen työryhmä
 3. Ensihoidon työryhmä (TÄYNNÄ)
 4. Hätäkeskustyöryhmä
 5. Työsuojeluvaltuutettujen työryhmä
 6. Pelastustoimen esimiesten ja päällystön työryhmä
 7. Päiväasemien henkilöstön työryhmä
 8. Opiskelijatyöryhmä: pelastaja- ja hätäkeskuspäivystäjäkurssien opiskelijat ja ensihoidon opiskelijat

Ilmoittaudu 31.1.2021 mennessä osoitteeseen toimisto@spal.fi, ja kerro viestissäsi minkä työryhmän työskentelyyn haluat osallistua. Kutsumme ilmoittautuneista jäsenistä työryhmään 4 – 6 henkilöä.

SPAL-kehittäjäyhteisö on paikka vaikuttaa, verkostoitua ja täydentää myös omaa asiantuntijuutta. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja antaa järjestön johtaja Kim Nikula, puh. 040 716 1805, kim.nikula@spal.fi

Työryhmätoiminta:

 • Työryhmät kokoontuvat vuosittain 2 – 6 kertaa. Jäsenen toimikausi kestää vähintään vuoden.
 • Kokoukset järjestetään pääosin verkkokokouksina.
 • Työryhmätyöskentelystä maksetaan jäsenille liittokokouksen vahvistama kokouspalkkio.
 • Työryhmien perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää liittokokous.
 • Työryhmien jäsenten nimeämisestä vastaa liiton toimisto.
 • Liiton toimiston edustaja on mukana työryhmässä.