Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Varallaolon korvaavien järjestelyjen valmistelu on käynnissä useissa pelastuslaitoksissa. Monin paikoin ratkaisuja etsitään yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Perinteinen pelastushenkilöstön varallaolo ei ole enää pelastuslaitosten keinovalikoimassa. Kotimainen lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö eivät mahdollista entisen tapaista varallaolokäytäntöä. Asiaan vaikuttavat myös EU:n työaikadirektiivi sekä EU:n tuomioistuimen varallaoloa koskevat ratkaisut.

– Lyhyen valmiusajan ja sen aiheuttaman jatkuvan työhön sidonnaisuuden perusteella varallaolo luetaan kokonaisuudessaan työajaksi, sanoo SPALin edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola.

Varallaolo on ollut vakiintunut pelastustoimen henkilöstöresurssin tuottamisen tapa, jota SPAL on vuosien ajan kyseenalaistanut. Varallaolosta ns. työaikamuotona luopuminen on ollut SPALin liittokokouksen päättämä tavoite. Jäsenkyselyissä selkeä enemmistö jäsenistä on ollut tavoitteen takana.

Korvaavien järjestelyjen suunnittelu on käynnissä useissa pelastuslaitoksissa. SPALin jäsenyhdistyksistä saadun tiedon perusteella usealla alueella henkilöstö on otettu valmistelutyöhön mukaan kiitettävästi.

– Myönteistä on se, että monissa paikoissa on tehty valmistelua aidosti pelastustoimen etua silmällä pitäen. Ainakaan kaikkialla ei ole lähdetty etenemään vain säästöt mielessä, vaan lähtökohtana on ollut säilyttää pelastustoimen toimintavalmius, Jaakkola toteaa.

– Pelastustoimen on jatkossa varmistettava turvallisuus- ja pelastustehtävät toimilla, jotka eivät ole ristiriidassa voimassa olevien säädösten kanssa.

Kaikille SPALin jäsenille varallaolon loppuminen ei ole myönteinen asia, sillä varallaolokorvaukset ovat voineet olla merkittävä lisä palkkaan.

– Toivottavasti pelastuslaitoksissa päästään ratkaisuihin, jotka hyödyttävät myös henkilöstöä. Esillä on ollut esimerkiksi vuorokausityöajan käyttöönottoa asemilla, joissa on tehty päivävuoroa ja varallaoloa, Jaakkola sanoo.