Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Määräaikaisia työntekijöitä on kohdeltava työpaikalla yhdenvertaisesti vakituisen henkilöstön kanssa. Myös kesälomansijaisia on kohdeltava samoin kuin varsinaisia työntekijöitä. Kaikenlainen syrjintä on kiellettyä ja siitä saattaa tulla seuraamuksia.

Lainsäädännön lähtökohta on selkeä: määräaikaisia on kohdeltava samalla tavoin kuin vakituisia. Myös kesälomasijaisia on kohdeltava yhdenvertaisesti vakituisen henkilöstön kanssa.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain perusteella niin viranhaltija kuin hänen sijaisensakin työskentelevät viranhaltijan ominaisuudessa. Viranhaltijoille on annettava virkasuhteesta johtuvat etuudet ja oikeudet sellaisena kuin ne hänelle kuuluvat, ja työnantajan on kohdeltava viranhaltijoita tasapuolisesti.

Erikseen on säädetty, että määräaikaisissa ja osa-aikaisissa virkasuhteissa ei saa pelkästään virkasuhteen kesto- tai työajan pituuden vuoksi soveltaa epäedullisempia palvelussuhteen ehtoja kuin muissa virkasuhteissa, ellei se ole perusteltua asiallisista syistä.

Yhdenvertaisuuslaissa puolestaan säädetään, ettei ketään saa syrjiä. Myös työ- tai virkasuhteen kesto voi olla kielletty syrjintäperuste.

Työnantajilla ei ole oikeutta osoittaa kesälomasijaisille jatkuvasti raskaimpia ja ei-haluttuja tehtäviä. Sijaisten työvuorojen tulee olla tasapuolisia vakituisen työyhteisön kanssa.

– Jos työnantaja esimerkiksi käyttää sijaisia jatkuvasti heittovuoroissa ja paikkaa vajauksia sijaisten työvuoroluetteloja muuttamalla, ollaan hyvin lähellä syrjivää toimintaa, sanoo SPALin edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola.