Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SPAL tuo sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa esille pelastustoimen resurssien turvaamisen: uudella valtion rahoituksella on varmistettava sote-maakuntien pelastuslaitosten tulevaisuus.

Sote-lakiluonnokset ovat lausuntovaiheessa 25.9. asti. Hallituksen tavoite on saada uudistus eduskunnan käsittelyyn joulukuussa ja lait voimaan vuoden 2023 alusta alkaen.

Sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja sisäministeriö lähettivät kesäkuun puolivälissä lausunnolle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskevat lakiluonnokset.

Pelastustoimen osalta uudella lainsäädännöllä säädettäisiin pelastustoimen järjestämisestä ja ohjauksesta, kehittämisestä ja valvonnasta.

Pelastustoimen työnantajiksi 21 sote-maakuntaa ja Helsinki

Uudistuksessa perustettaisiin 21 sote-maakuntaa, joille siirrettäisiin kuntien vastuulla olevat sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tehtävät. Lisäksi Helsingin kaupunki vastaisi näistä tehtävistä alueellaan.

Pelastuslaitokset voisivat edelleen tuottaa ensihoitopalveluita terveydenhuollolle. Pelastustoimi olisi kuitenkin jatkossakin erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala.

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluksessa oleva henkilöstö siirtyisi sote-maakuntien palvelukseen, Helsingin henkilöstöä lukuun ottamatta.

Pelastustoimen rahoitus jatkossa valtiolta

Pelastustoimen rahoitus tulisi jatkossa valtion budjetista. Rahoitus määräytyisi asukasmäärän, asukastiheyden ja riskikertoimen mukaan.

Sisäministeriön mukaan uudistuksen tavoitteena on turvata pelastustoimen palvelujen saatavuus, kattavuus ja laatu myös tulevaisuudessa. Uudistuksella tavoitellaan pelastustoimeen valtakunnallista tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta.

SPAL: Uudistuksessa turvattava henkilöstö- ja kehittämisresurssit

SPAL nostaa sote-valmistelun aikana esille pelastustoimen rahoituksen kestävyyttä: uudella valtion rahoituksella on turvattava maakuntien pelastuslaitosten toiminta, kuten riittävä henkilöstöresurssi.

Maakunnissa on oltava riittävä pelastusvalmius, jotta ne pystyvät huolehtimaan lakisääteisistä viranomaistehtävistä ja pelastustoimen palveluista kansalaisille kaikissa olosuhteissa.

Henkilöstön virka- ja työsuhteiden edut säilyvät

Uudistuksessa SPALin pelastustoimessa ja ensihoidossa työskentelevien jäsenten työnantaja vaihtuu kunnista ja sairaanhoitopiireistä maakuntatyönantajiksi. Henkilöstö siirtyy uuteen organisaatioon vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti eli virka- ja työsuhteiden edut säilyvät.

Lue verkkojuttu: Pelastustoimen rakenneuudistus jäi toteutumatta