Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Oulun kaupungin säästöt ja lomautukset iskisivät myös Oulu-Koillismaan pelastustoimeen. Pelastustoimen osalta tavoitellaan miljoonan euron säästöjä henkilöstökuluissa. Henkilöstön lomautukset toteutettaisiin vuoden 2020 aikana.

Oulun kaupungin talousongelmat eivät ratkea henkilöstön lomauttamisilla. Vaarana on, että hätiköidyt toimenpiteet olisivat lainvastaisia ja ne voisivat vaarantaa yhteiskunnan toimintojen kannalta kriittisen pelastustoimen lakisääteiset palvelut.

– Koronaepidemia ei ole vielä ohi. Pelastuspalveluihin kohdistuvilla säästöillä voi olla sekä välittömiä että kauaskantoisia seurauksia pelastustoimen ja ensihoidon toimintakyvylle ja sitä kautta asukkaiden turvallisuudelle ja terveydelle, johtaja Kim Nikula Suomen pelastusalan ammattilaisista muistuttaa.

Merkittävä osa pelastustoimen tehtävistä hoidettaisiin ylitöillä, jotka lisäävät palkkakustannuksia. Pelastuksen palvelutasopäätös ja ensihoidon sopimus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa velvoittaa pitämään yllä tiettyä henkilöstömiehitystä pelastustoimessa.

SPAL peräänkuuluttaa Oulun kaupungilta sen arvoissakin mainittuja vastuullisuutta ja reiluutta työntekijöitään kohtaan. Koronaepidemian kestosta ei ole tietoa, ei myöskään sen lopullisista vaikutuksista ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointiin.

– Ihmettelen Oulun kaupungin hätiköityä etukenoa asiassa. Pelko toimeentulon murenemisesta horjuttaa tällä hetkellä jokaisen suomalaisen työntekijän perusturvallisuutta. Lisäksi epätietoisuus epidemian kestosta ja terveydellinen uhka on suuri henkinen taakka koko yhteiskunnassa.

SPALin mukaan valtioneuvosto ei myöskään ole vielä tehnyt tukipäätöksiä koronakriisistä aiheutuvien kulujen subventoinnista kunnille. Nikulan mielestä Oulun kaupungin olisi nyt syytä ottaa aikalisä, kunnes valtion linjauksista tulee tieto ja käsitys koronaepidemian kuluvaikutuksista konkretisoituu.

– Olisi erittäin lyhytnäköistä heikentää henkilöstön työmotivaatiota ja työturvallisuutta näin rajuilla toimenpiteillä keskellä kriisiä. Etulinjan auttamisen ammattilaiset ovat olleet epidemian aikana turvaamassa kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Odottaisinkin vastavuoroisesti Oulun kaupungilta vastuullisia ja inhimillisiä päätöksiä, Nikula toteaa.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on pitänyt jo tiukkaa talouskuuria, se on valtakunnallisesti vertailtuna edullinen pelastuslaitos. Säästöt uhkaavat päivittäistä pelastustoimen operatiivista toimintaa, mutta myös palotarkastuksia ja välttämätöntä harjoitustoimintaa.

Oulun säästöesityksen valmisteluasiakirjoista selviää, että pelastuslaitoksen johdonkaan mukaan lomauttaminen ei ole mahdollista. Perusteena ovat kriittinen toimiala ja lakisääteiset tehtävät.

Oulun kaupunki ilmoitti aloittavansa laajat, koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Kaupunki tavoittelee lomautuksilla 40 miljoonan euron säästöjä vuoden 2020 henkilöstökuluihin. Säästökuurin lisäksi henkilöstöä uhkaa 28 päivän lomautukset.

Oulu-Koillismaa pelastustoimialueen muodostavat kunnat Hailuoto, Ii, Kempele, Kuusamo, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Tyrnävä ja Utajärvi. 

Lisätietoja:

Järjestön johtaja Kim Nikula, Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL, puh. 040 716 1805

Puheenjohtaja Pasi Mänty, Oulun Palomiesyhdistys, puh. 040 930 7406