Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Valtion henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt ovat julkaisseet tavoitteet virka- ja työehtosopimuksen neuvotteluihin. Tavoitteet liittyvät palkattomien talkootuntien poistoon, palkankorotuksiin ja sopimustekstien parannuksiin.

Talkootyöt on tehty ja kiky-tunneista on luovuttava, kuuluu pääsopijajärjestöjen Pron, JUKOn ja JHL:n viesti. Henkilöstöä hiertävät kiky-pidennykset, joiden lisäksi julkisen sektorin jäseniä rokotettiin kolmen vuoden ajan lomarahaleikkauksilla.

Valtion on tulevaisuudessa oltava houkutteleva työnantaja ja kyettävä rekrytoimaan parhaat osaajat entistä kovemmin kilpailluilta työmarkkinoilta, järjestöt painottavat. Palkankorotusten tulee olla ostovoimaa turvaavia ja vähintään teollisuuden aloilla saatujen korotusten mukaisia.

Järjestöt haluavat palvelussuhteen ehtoihin parannuksia, joilla vastataan muuttuneen työelämän tarpeisiin, edistetään työhyvinvointia sekä työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. Neuvotteluissa haetaan parannuksia työaikamääräyksiin, isyysvapaan palkallisen ajan pidentämistä, tilapäisellä hoitovapaalla lapsen ikärajan nostamista kymmenestä kahteentoista ikävuoteen sekä omaishoitovapaata.

SPALin hätäkeskuksissa työskentelevien jäsenten eli Hätäkeskusammattilaisten liitto HALiin jäsenten neuvottelujärjestönä on Pro.