Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pelastuslaitoksen isäntäkaupungilla ei ollut kunnalliseen viranhaltijalakiin perustuvaa syytä pidättää väliaikaiseen ajokieltoon määrätty palomies virantoimituksesta, linjaa Korkein hallinto-oikeus (KHO) tuoreessa päätöksessään.

Ratkaisullaan KHO hylkäsi kaupungin tekemän valituksen, joka koski Hallinto-oikeuden asiasta aikaisemmin tekemää päätöstä.

Tapauksessa palomies oli menettänyt ajo-oikeutensa kuukaudeksi. Työnantaja oli kehottanut häntä hakemaan tälle ajalle palkatonta virkavapaata. Palomiehen kieltäydyttyä oli työnantaja pidättänyt hänet virantoimituksesta.

KHO:n mukaan virasta pidättämisen perusteita arvioitaessa olennaista oli se, oliko viranhaltija kykeneväinen suorittamaan virkatehtäviään asianmukaisesti. Ajo-oikeuden merkityksen lisäksi arvioitavaksi tuli työnantajan mahdollisuus tehdä työjärjestelyjä.

– Kun otettiin huomioon määräaikaisen ajokiellon pituus, ajokiellon määräämiseen johtaneet seikat, asiassa annettu selvitys palomiehen säännönmukaisista tehtävistä niihin kuuluvine ajovuoroineen sekä se, että työnantaja ei ollut osoittanut selvittäneensä työjärjestelyjen mahdollisuutta lyhytaikaisen ajokiellon ajaksi, A:n (palomies) määräaikaista ajokieltoa ei voitu pitää sellaisena syynä, jonka vuoksi hän olisi ollut estynyt suorittamasta asianmukaisesti virkatehtäviään, KHO toteaa ratkaisussaan.

Kaupunki oli asettanut voimassaolevan BC-luokan ajo-oikeuden viran erityiseksi kelpoisuusvaatimukseksi. Tällä ei ollut oikeuden mukaan merkitystä, kun kyse oli kelpoisuusvaatimuksen väliaikaisesta täyttämättä jättämisestä.

Työnantajan järjesteltävä työtehtäviä

Oikeuskäsittelyissä palomiestä avusti SPALin kustantama asianajotoimisto.

SPALin mukaan KHO:n päätöksessä on kyse merkittävästä ratkaisusta.

– Pelastuslaitoksilla ei ole automaattista oikeutta hyllyttää viranhaltijoita tilanteissa, joissa ajo-oikeus on väliaikaisesti menetetty, edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola toteaa.

– Toisaalta KHO:n päätöksestä on luettavissa, että tapaukset ratkaistaan aina niiden yksilöllisten erityispiirteidensä nojalla. Jos asianomaisessa tapauksessa ajokielto olisi perustunut esimerkiksi rattijuopumukseen, olisi päätös hyvinkin voinut olla toisen suuntainen, Jaakkola jatkaa.

Nyt oikeuden käsittelemässä tapauksessa merkittävää oli se, että työnantaja ei ollut edes yrittänyt järjestellä palomiehen työtehtäviä niin, että hän olisi voinut hoitaa tehtävänsä ajokiellon aikana.

Viranhaltijalla ei ole velvollisuutta suostua palkattomaan virkavapauteen tai pitää lomiaan tänä aikana pelkästään ajo-oikeuden väliaikaisen menettämisen johdosta, SPALista muistutetaan.

Ratkaisusta kerrotaan tarkemmin KHO:n sivulla.

Lisätietoja: SPAL edunvalvonta, puh. 040 1630 112