Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hovioikeus linjasi huhtikuussa 2019, että sopimuspalokuntalaisten varallaoloaika on katsottava työnteoksi ja siten kokonaisuudessaan työajaksi. Korkein oikeus ei myöntänyt Lappeenrannan kaupungille valituslupaa kiistassa, joka koski Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen sivutoimisten palomiesten varallaoloaikaa. Hovioikeuden ratkaisu on nyt lainvoimainen.

Palomiesliitolla on meneillään varallaoloriitoja pääsopimuksen mukaisessa neuvottelumenettelyssä. Viime kädessä kiista ratkaistaan työtuomioistuimessa, jossa muun muassa pääsopijajärjestö JAU:lla on vastaavia juttuja vireillä. Työtuomioistuimen päätökset saadaan todennäköisesti vielä tämän vuoden puolella.

– Ei voi täysin varmasti olettaa, että nyt työtuomioistuimessa vireillä olevat jutut ratkaistaisiin samoin kuin sopimuspalokuntalaisten varallaolokysymys.  Olisi kuitenkin erikoista, mikäli työtuomioistuin päätyisi pääkysymyksen suhteen eri ratkaisuun kuin Itä-Suomen hovioikeus, Palomiesliiton edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola sanoo.  

Myös Korkein oikeus on päätynyt vuonna 2015 ja Euroopan Unionin tuomioistuin vuonna 2018 samaan ratkaisuun varallaolokiistassa.

– Kaikki tapaukset ovat varallaolon suhteen yksittäistapauksia. On odotettavissa, että ainakin ne vaatimukset, jotka ovat yhteneviä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen sopimuspalokuntalaisten tapausten kanssa, tullaan ratkaisemaan vaatimuksen esittäjien eduksi, Jaakkola jatkaa.

Itä-Suomen hovioikeus ei antanut ratkaisua korvattavista summista. Ratkaisu koski ainoastaan sitä, onko varallaolo työaikaa vai ei. Seuraavaksi keskustellaan korvausten suuruudesta.

– Työtuomioistuimessa meneillään olevissa jutuissa ei käsitellä myöskään korvauksien määriä. Niiden osalta voi olla edessä vielä pahimmillaan vuosien riitely, Jaakkola toteaa.