Hovioikeus linjasi huhtikuussa 2019, että sopimuspalokuntalaisten varallaoloaika on katsottava työnteoksi ja siten kokonaisuudessaan työajaksi. Korkein oikeus ei myöntänyt Lappeenrannan kaupungille valituslupaa kiistassa, joka koski Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen sivutoimisten palomiesten varallaoloaikaa. Hovioikeuden ratkaisu on nyt lainvoimainen.

Palomiesliitolla on meneillään varallaoloriitoja pääsopimuksen mukaisessa neuvottelumenettelyssä. Viime kädessä kiista ratkaistaan työtuomioistuimessa, jossa muun muassa pääsopijajärjestö JAU:lla on vastaavia juttuja vireillä. Työtuomioistuimen päätökset saadaan todennäköisesti vielä tämän vuoden puolella.

– Ei voi täysin varmasti olettaa, että nyt työtuomioistuimessa vireillä olevat jutut ratkaistaisiin samoin kuin sopimuspalokuntalaisten varallaolokysymys.  Olisi kuitenkin erikoista, mikäli työtuomioistuin päätyisi pääkysymyksen suhteen eri ratkaisuun kuin Itä-Suomen hovioikeus, Palomiesliiton edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola sanoo.  

Myös Korkein oikeus on päätynyt vuonna 2015 ja Euroopan Unionin tuomioistuin vuonna 2018 samaan ratkaisuun varallaolokiistassa.

– Kaikki tapaukset ovat varallaolon suhteen yksittäistapauksia. On odotettavissa, että ainakin ne vaatimukset, jotka ovat yhteneviä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen sopimuspalokuntalaisten tapausten kanssa, tullaan ratkaisemaan vaatimuksen esittäjien eduksi, Jaakkola jatkaa.

Itä-Suomen hovioikeus ei antanut ratkaisua korvattavista summista. Ratkaisu koski ainoastaan sitä, onko varallaolo työaikaa vai ei. Seuraavaksi keskustellaan korvausten suuruudesta.

– Työtuomioistuimessa meneillään olevissa jutuissa ei käsitellä myöskään korvauksien määriä. Niiden osalta voi olla edessä vielä pahimmillaan vuosien riitely, Jaakkola toteaa.