Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Palomiesliitto suosittaa edelleen jäsenistöään suojaamaan omaa ja potilaiden terveyttä työnantajan järjestämillä rokotuksilla. Rokotusten ottaminen on apulaisoikeusasiamiehen tuoreessa ratkaisussa linjattu yksiselitteisesti vapaaehtoisuuteen perustuvaksi.

Apulaisoikeusasiamies on linjannut, että työnantaja ei voi velvoittaa terveydenhuoltoalalla työskentelevää ottamaan influenssa- tai muitakaan tartuntatautilain (48 §) mukaisia rokotuksia. Palomiesliiton jäsenten osalta asia koskee pääasiassa ensihoitotyöhön osallistuvia. Ensihoito ja ensivaste ovat osa terveydenhuoltoalaa.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tartuntatautilaissa tarkoitettujen rokotusten ottaminen on vapaaehtoista. Perustuslain ja potilaslain säännöksistä johtuu, että työntekijällä ja viranhaltijalla on oikeus päättää näiden rokotusten ottamisesta. Rokotuksesta kieltäytymisestä ei voi seurata varoitusta, saati irtisanomista.

Tartuntatautilaki velvoittaa työnantajaa

Tartuntatautilaki (48 §) velvoittaa työnantajaa huolehtimaan siitä, että sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa (ml. ensihoito), joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita, käytetään työntekijöitä, joilla on säännöksessä tarkoitettu rokotussuoja.

Työnantajan velvollisuudesta seuraa, että tämä ei voi käytännössä käyttää rokottamattomia työntekijöitä ja viranhaltijoita ensihoidon yksiköissä kuin poikkeustapauksissa ja silloinkin tilapäisesti. Rokottamattomille työntekijöille ja viranhoitajille on löydettävä työtehtävä, joka ei edellytä rokotusten voimassaoloa.

Mikäli työnantajalla ei ole osoittaa tällaista työtehtävää ao. henkilölle, saattaa ääritapauksissa käynnistyä irtisanomismenettely, jossa mahdollisena irtisanomisperusteena ei siis milloinkaan ole rokottamattomuus, ainoastaan työsuhteen ns. tuotannolliset syyt.

Suullinen ilmoitus riittävä

Apulaisoikeusasiamies on ottanut kantaa myös rokotustietojen keräämiseen ja käsittelemiseen. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan työnantaja ei voi vaatia työntekijää antamaan selvitystä rokotussuojastaan tai taudin sairastamisesta kirjallisesti tai lomakkeella.

Selvitykseksi riittää työntekijän suullinen ilmoitus työnantajalle. Mikäli työnantaja edellyttää työntekijän ilmoittavan rokotuksistaan kirjallisesti lomakkeella, menettely ei ole lainmukainen.

Lisätietoja:
Edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola
etunimi.sukunimi@palomiesliitto.fi