Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Uudistamme rohkeasti työelämää

Turvallinen työ on jokaisen oikeus

Auttamisen ammattilaisten työ sisältää turvallisuusriskejä. SPALille on tärkeää, että jäsenten työturvallisuudesta huolehditaan: riskit tunnistetaan ja riskien vähentämistä tehdään aktiivisesti ja hallitusti.

SPAL nostaa esiin jäsenilleen tärkeitä työturvallisuuden teemoja ja kysymyksiä sekä tekee esityksiä työturvallisuuden parantamiseksi. SPAL on ollut aloitteellinen muun muassa tutkimustyössä, jossa on luotu uusia malleja pelastushenkilöstön sairauksia aiheuttaville aineille altistumisen vähentämiseksi.

Työturvallisuuden sekä työhyvinvoinnin ja työurapolkujen kehittäminen liittyvät työpaikoilla toisiinsa. SPAL kannustaa työpaikkoja näiden kolmen asian yhteiseen systemaattiseen kehittämiseen.

Työsuojelutoiminta on lakisääteistä työnantajan ja työntekijän yhteistoimintaa. SPAL kannustaa työpaikkoja laadukkaaseen työsuojeluun ja nostaa julkisuuteen työsuojelun hyviä käytäntöjä.

Auttamisen ammattilaiset kokevat työssään uhkailua ja väkivaltaa, erityisesti ensihoitotehtävissä. Työpaikkojen tulee varmistaa riittävä henkilöstön koulutus uhkatilanteiden välttämiseksi ja huolehdittava toimivat poikkeamatilanteiden ilmoitusjärjestelmät. Rikoslakia tulee tarkistaa niin, että ensihoitotyötä tekevien oikeudellista asemaa parannetaan väkivaltatapauksissa.

Takaisin edunvalvonnan tavoitteisiin