Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Kokoamme yhteen auttamisen ammattilaiset

Turvallinen Suomi -seminaarin esiintyjät

Ajankohtaisena teemana vuoden 2022 Turvallinen Suomi -seminaarissa on pelastustoimen elinvoima ja uudistuminen sote- ja pelastustoimen hyvinvointialueuudistuksen kynnyksellä. Päivän aikana on luvassa alustuksia ja keskusteluja muun muassa pelastusalan ammattilaisten riittävyydestä, alan veto-ja pitovoimasta, pelastustoimen rahoituksesta sekä pelastustoiminnan suorituskyvystä.

Tutustu tapahtuman teemoihin ja puhujiin:

9.00 – 9.45

Hyvinvointialueuudistuksen kynnyksellä – miten käy pelastustoimen?

Kimmo Kohvakka, pelastusylijohtaja, sisäministeriö

Kimmo Kohvakka on toiminut pelastusylijohtajana vuodesta 2018. Hän on työskennellyt Suomen yleisen turvallisuuden ja turvallisuuspalvelujen parissa vuodesta 1991. Kohvakka aloitti uransa upseerina CBRN:ssä Suomen Puolustusvoimien maanpuolustuskorkeakoulussa. Vuodesta 1999 lähtien hän on palvellut pelastustoimessa eri viroissa kunnallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. Hänen osaamisalueisiin kuuluvat riskienhallinta, resilienssi, yhteiskunnallinen varautuminen, pelastustoimi, pelastuspalvelu ja kokonaisvaltainen yhteiskunnallinen ja monitieteinen ote puolustukseen. Hän on ollut osallisena lukuisissa kansallisissa kehitysohjelmissa. Vuodesta 2004 asti hän on palvellut NATO CPG asiantuntijana. 

Kim Nikula, järjestön johtaja, Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL

9.45 – 10.45

Mistä tekijöitä – riittääkö pelastustoimen veto- ja pitovoima?


Markus Aarto, pelastusjohtaja, Lapin pelastuslaitos

Markus Aarto toimii pelastusjohtajana Lapin pelastuslaitoksella. Aartolla on pitkä kokemus organisaatiojohtamisesta eri organisaatioissa sekä mm. koulutuksen ennakointiin ja mitoittamiseen liittyvistä kysymyksistä sekä noin 30-vuoden kontaktipinta pelastusalan operatiiviseen toimintaan. Koulutukseltaan Aarto on oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari. 

Teemakeskustelijat:

Juha Jolkkonen,
toimialajohtaja, sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala on Suomen suurin sote-toimija, joka järjestää sote-palvelut yli 650 000 helsinkiläiselle, ja jossa työskentelee noin 15 000 työntekijää.  

Vuoden 2023 alusta alkaen Juha Jolkkonen tulee toimimaan uuden Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajana.

Lue lisää

Juha Jolkkonen on geriatrian erikoislääkäri ja EMBA. Hän on ollut vuodesta 2012 lähtien Helsingissä erilaisissa sosiaali- ja terveystoimen johtotehtävissä ja tätä ennen myös muualla pääkaupunkiseudulla. 

Kansallisen sote-pela-uudistukseen sisältyvän Uudenmaan erillisratkaisun mukaisesti Helsingin kaupungilla tulee ainoana kuntana olemaan jatkossakin ensisijainen järjestämisvastuu sosiaali- ja terveystoimesta ja pelastustoimesta. 

Juha Jolkkonen painottaa sosiaali- ja terveyspalvelujen ja jatkossa myös pelastustoimen aiempaa tiiviimpää yhdessä tekemistä ja integraatiota, joka avaa uusia mahdollisuuksia ja synergiahyötyjä. Hän pitää myös erilaisten sähköisten ja etäpalvelujen hyödyntämistä tärkeänä palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden sekä tuottavuuden parantamisessa. Turvallinen arki kaupunkilaisille on yhteinen tavoite. Yhteisiä vaikeitakin kysymyksiä on, ja näistä yksi suurimmista on henkilöstön riittävyyden turvaaminen.

Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Etelä-Savon pelastuslaitos
Susanna Sankala, projektipäällikkö, sisäministeriö, koulutusuudistushanke

Susanna Sankala työskentelee hätäkeskustoiminnan ja pelastustoimen koulutusuudistushankkeen projektipäällikkönä sisäministeriössä. Hän on pitkän linjan osaamisen kehittäjä, kouluttaja ja valmentaja. Aiemmin urallaan hän on työskennellyt ensihoidossa, hätäkeskuksessa sekä digitaalisen oppimisen kehittämishankkeissa. 

Pasi Jaakkola, edunvalvontajohtaja, Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL

11.00 – 12.00

Keskusteluälykkyys vaativissa tilanteissa – kriittinen osaaminen organisaatiossa

Helena Åhman, työpsykologian tohtori (TkT), KM

Helena on KM ja työpsykologiasta välitellyt tohtori (TkT), jonka tohtorin tutkinnon pääaine oli työpsykologia Aalto-yliopistosta (Teknillinen korkeakoulu), ja sivuaine psykologian aine- ja syventävät opinnot Tampereen yliopistosta. Helena on vetänyt Aalto-yliopistossa Leenamaija Otalan kanssa Aivot ja mieli tietotyössä -kurssia ja luennoi teemasta mm. New York Universityssä. Helena on myös opiskellut konfliktinratkaisua ja neuvottelutaitoja Harvardissa, vaativien keskustelujen käymisen taitoa panttivankineuvottelijoiden opissa, ja sovittelua ja ajattelumenetelmiä Lontoossa. Hän on koulutukseltaan myös luokanopettaja ja suggestoterapeutti.

Lue lisää

Helena on palkittu tietokirjailija, viimeisimpänä uusimmalla kirjallaan Keskusteluälykkyys painetilanteissa – taitoa vaativiin keskusteluihin, neuvotteluihin ja konflikteihin. Aiemmin palkittuja ovat Mielen johtaminen organisaatiossa (2012) ja Tilannetaju – päätä paremmin (AlmaTalent) 2018, joka on kirjoitettu yhdessä FT Harri Gustafsbergin kanssa. Helenan muita suosittuja teoksia ovat mm. mm. vuorineuvos Kari Neilimon kanssa kirjoitettu Johtajien tabut (Suomen Liikekirjat, 2015) ja väitöskirjan pohjalta syntynyt Menestyvä johtaminen – haasta itsesi.

Helena Åhman on sparrannut lukuisia johtoryhmiä ja hallituksia, sekä luonut uusia työkaluja johtoryhmien ja hallitusten kehittämisen tueksi. Tähän on antanut vankan taustan sekä soveltuvuusarviokonsultin työ Mercuri Urvalissa että johtoryhmätyö Nokialla, jossa hän myös kehitti tapoja johtoryhmien kehittämiseksi.


13.00 -13.15

Pelastustoimen ohjausmalli hyvinvointialueella

Janne Koivukoski, pelastusneuvos, FT, sisäministeriö 

Koivukoski toimii strategia- ja ohjausyksikön johtaja sisäministeriön pelastusosastolla. Filosofian tohtori Koivukoski on työskennellyt eri tehtävissä sisäasiainhallinnossa 39 vuotta. Hän on toiminut sammutusmiehestä pelastusylijohtajan -tehtävissä. Lisäksi hän on johtanut viranomaisverkon rakentamista, ja toiminut Hätäkeskuslaitoksen ensimmäisenä johtajana. Koivukoskella on laaja kansainvälinen kokemus mm. pohjoismaisista, EU-, NATO- ja YK-tehtävistä. Viimeiset vuodet hän on vetänyt hyvinvointialuevalmisteluja. 

13.15 – 14.15

Pelastustoimen rahoitus hyvinvointialueilla

Jenni Pääkkönen, finanssineuvos, valtionvarainministeriö, kansantalousosasto, julkisen talouden yksikkö

Teemakeskustelijat:

Veli-Pekka Ihamäki pelastusjohtaja
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Jaana Määttälä erityisasiantuntija sisäministeriö

Sisäministeriön pelastusosaston erityisasiantuntija, kauppatieteiden maisteri Jaana Määttälä toimenkuvaan kuuluu hyvinvointialueuudistukseen liittyen pelastustoimen talouteen, rahoitukseen, investointeihin ja kustannuslaskentaan liittyviä tehtäviä. Lisäksi hän oli tutkijana Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hankkeessa vuosina 2020-2021.  

Kim Nikula
Kim Nikula
järjestön johtaja
Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL

14.45 – 15.15

Pelastustoiminnan suorituskyky

Pasi Ryynänen, yksikön johtaja, sisäministeriö

Pasi Ryynänen toimii sisäministeriön pelastusosastolla yksikön johtajana pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikössä. Yksikön vastuulle kuuluvat muun muassa pelastustoiminnan valtakunnallinen johtaminen, valtakunnalliset järjestelyt ja kansainvälisen pelastustoiminnan järjestelyt sekä onnettomuuksien ehkäisyn valtakunnallinen johtaminen ja valtakunnalliset järjestelyt. 

Ennen nykyistä tehtäväänsä Ryynänen toimi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimi ja varautuminen vastuualueen johtajana. Lisäksi hänellä on yli kahden vuosikymmen työkokemus kunnallisen pelastustoimen palveluksessa palomiehenä, paloesimiehenä, palomestarina, pelastuspäällikkönä ja valmiuspäällikkönä. 

15.15 -15.30

Tilaisuuden päätös

Kim Nikula, järjestön johtaja, Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL

15.30 – 17.00

GetTogether!