Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Kokoamme yhteen auttamisen ammattilaiset

SPALin eduskuntavaalitavoitteet 2023

Eduskuntavaalit toimitetaan 2.4.2023. Uusi hallituskausi ja hallitusohjelma ovat äärimmäisen tärkeä vaikuttamisen paikka pelastusalan ammattilaisille ja koko pelastusalalle. 

SPALin eduskuntavaalitavoitteet on jaoteltu kolmeen pääteemaan. Vaalitavoitteiden asettamistakin tärkeämpää on kuitenkin niiden kommunikointi ehdokkaille ja puolueille. 

Turvallisuuden tekijät

Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa ja tulevalla hallituskaudella SPAL nostaa keskusteluun pelastustoimen osaamisen kehittämisen, riittävien henkilöstöresurssien varmistamisen sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja turvallisuuden. Pelastusalan ammattilaiset edellyttävät tekoja tulevilta päättäjiltä ja kansanedustajilta sisäisen turvallisuuden toimivuuden ja osaamispääoman vahvistamiseksi. Hädän hetkellä jokaisen suomalaisen on saatava apua!

Turvallisuuden tekijä 1 – Riittävät henkilöstöresurssit

Suomi tarvitsee 2 500 pelastusalan ammattilaista vuoteen 2030 mennessä. Resurssit henkilöstön riittävyyden varmistamiseksi on luotava yli hallituskauden.

  • Palvelutasovaje sekä varallaolopäätökset edellyttävät pelastusalan koulutuspaikkojen kaksinkertaistamista nykyisestä.
  • Lisäksi vuoteen 2030 mennessä siirtyy eläkkeelle 25 % pelastusalan ammattilaisista.
  • Uusien pelastajatutkinto -koulutuspaikkojen perustamiseen tarvitaan valtion talousarviossa 5,04 M€* pysyvä korotus.

Turvallisuuden tekijä 2 – Osaamispääomaa vahvistettava

Osaaminen on varautumista ja turvallisuuden kivijalka. Pelastusalan osaamispääomaa on kasvatettava koulutusuudistuksella​.

  • Alan koulutusuudistusta on valmisteltu jo pitkälle. Riittävät taloudelliset resurssit varmistavat koulutusuudistuksen toteutuksen ja koulutuspaikkojen lisäämisen.
  • Lainsäädäntöhanke on käynnistettävä pian ja vuodesta 2025 uudistuksen toteutukseen on varattava 6,75 M€* valtion talousarviossa.
  • Uusi Pelastaja AMK -tutkinto vastaa kasvaviin sisäisen turvallisuuden palveluhaasteisiin, mahdollistaa nykyistä monipuolisempien työurien kehittämisen ja vahvistaa alan veto- ja pitovoimaa. 
  • Alan keskeisimpiä haasteita ovat työurien ja yhteiskunnan sisäisen turvallisuuden näkökulmasta varhainen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen ja alanvaihto.

Turvallisuuden tekijä 3 – Yhdenvertainen oikeusturva

Väkivallan uhka työssä vaatii yhdenvertaisen oikeusturvan. Pelastusalan ammattilaisten yhdenvertainen oikeusturva on varmistettava päivittämällä rikoslainsäädäntöä. 

  • Pelastusalan ammattilaisten työssään kohtaamat turvallisuusriskit ovat kasvaneet toiminta- ja turvallisuusympäristön muuttuessa ja yhteiskunnallisten kriisien mukana. 
  • Ensihoitajien turvallisuutta työtehtävissä on edistettävä ennakoivalla lainsäädännöllä.
  • Suomen rikoslaissa oleva epäkohta on korjattava ja laki on päivitettävä vastaamaan nykytilannetta: Ensihoitajien ja palomies-ensihoitajien työssä kohtaama väkivalta on rinnastettava laissa virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen ja väkivaltateosta on rangaistava samalla rangaistusasteikolla. 

*Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutusuudistushankkeen loppuraportin koulutuskustannuslaskelma

Nämä kansanedustajaehdokkaat ovat lupautuneet edistämään turvallisuuden tekijöitä

Sinä päätät! Äänestä turvallisuuden tekijöitä ja kansanedustajaehdokkaina olevia SPALin jäseniä eduskuntavaaleissa 2.4.2023.


Jukka Heinonen

Palomies-sairaankuljettaja, eläkkeellä

Nro

Satakunta

Vasemmistoliitto

Sami Keskinen

Palomies, rakennusmestari

Nro

Vaasa

Kokoomus

Kampanjasivut

Janne Luoma-aho

Ruiskumestari

Nro

Keski-Suomi

Perussuomalaiset

Kampanjasivut

Kenneth Morelius

Kenneth Morelius

Palomies

Nro

Uusimaa

Liike Nyt

Blogi

Josefina Nissilä

Ensihoitaja AMK, palopäällystöopiskelija

Nro

Kaakkois-Suomi

SDP

Kampanjasivut