Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Kokoamme yhteen auttamisen ammattilaiset

Työurien loppuvaiheen mahdollisuuksista tarvitaan laajempaa keskustelua

”Olen ollut pelastajana vuodesta 1989. Ala on kehittynyt näiden vuosikymmenten aikana paljon, ja operatiivinen toiminta on mennyt koko ajan eteenpäin: on tullut hyviä yhteisiä toimintamalleja ja paljon muuta.

Lasse Härkänen

1990-luvun lakot ovat tietysti jääneet vahvasti mieleen. Ne olivat pitkiä ja haastoivat monin tavoin, loivat työpaikoillekin eripuraa. Onneksi ne ajat ovat jääneet taakse.

Suuri muutos oli ammatillisen eläkeiän poisto. Siihen alalla ei osata vieläkään täysin vastata. Iän myötä sitä miettii, millaisia uran viimeiset vuodet ovat. Se on henkisesti kova paikka. Alan ammattilaisten kesken aiheesta keskustellaan silloin tällöin, mutta aktiivista keskustelua tarvittaisiin vielä enemmän myös ylemmillä tahoilla. Olisi tärkeää, että henkilöstön kanssa olisi nykyistä laajempaa yhteistoimintaa, kun pohditaan keinoja, joilla työuran jatkumista voidaan tukea. Operatiivisen toiminnan ulkopuolella tehtävänkuvia on tällä hetkellä aika vähän, ja palkka pienenee merkittävästi työaikakorvausten jäädessä pois.

Luottamusmiehenä saan olla mukana henkilöstöä koskevissa keskusteluissa ja vaikuttamassa paikallisella tasolla työehtoihin. Meillä saman luottamusmiehen alla ovat niin pelastustoimi, ensihoito kuin tilannekeskuksen henkilöstö. Se tuo omat haasteensa. Pitää olla paljon tietoa eri tehtävistä ja samalla pitää huolta omasta ammatillisesta osaamisesta.

Toivoisin, että yhdessä tekemisen kulttuuri vahvistuisi jälleen. Vuosittain järjestetään eri lajeissa palomiesten SM-kilpailuja, mutta moni laji on jo pudonnut pois osallistujamäärien vähäisyyden vuoksi. Yhdessä tekemiseen on paljon mahdollisuuksia pelastuslaitoksissa, niin harrastustoiminnassa kuin ammattiyhdistyspuolella. ”

Lasse Härkänen
palomies, luottamusmies
Keski-Uudenmaan palomiesyhdistys

Missä olet onnistunut luottamusmiehenä?

”Hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa saimme tietää, että sote-puolella maksetaan korkeampaa hälytysrahaa kuin pelastustoimessa. Teimme paikallisen neuvottelupyynnön. Kutsurahasta keskusteltiin aluksi ensihoidon kokonaispalkka- ja poikkeuslupaneuvotteluissa, jolloin kutsurahaa ehdotettiin pelkästään ensihoitoon. Lopulta sama kutsuraha saatiin koko henkilöstölle, myös tilannekeskukselle.”

<< Takaisin SPAL 30 vuotta -sivulle