Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Kokoamme yhteen auttamisen ammattilaiset

Paloesimies Arttu Lankinen: Paloesimies johtaa paloaseman työvuoroa

Armeijan jälkeen pohdin pitkään pelastusalaa työuramahdollisuutena. Minulla oli VPK-tausta ja palomiehen ammatti kiinnosti. Pääsin 2004 pelastajakurssille Kuopioon Pelastusopistoon. Valmistuttuani hain Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle Espooseen ja pääsin heti töihin.

Palomiehenä tein töitä myös ambulanssissa sekä kouluttauduin nostolava-auton kuljettajaksi. Syksyllä 2013 aloitin alipäällystötutkinnon opinnot Pelastusopistossa. Valmistumisen jälkeen toimin paloesimiesten sijaisina ennen kuin sain vakinaisen viran. Nykyisessä asemapaikassani Espoonlahden paloasemalla olen työskennellyt vuodesta 2019 lähtien.

Paloesimiehen työnkuva on monipuolisempi kuin palomiehellä. Hyviä puolia on, että voin vaikuttaa siihen, miten töitä tehdään ja työpäivän kulkuun.

Paloesimiehenä joudun hallitsemaan useita eri tehtäviä. Espoonlahden paloasemalla on pelastusyksikkö, nostolava ja ambulanssi, joten toimin sekä palomiesten että ensihoitajien työnjohdollisena esimiehenä. Vastuullani on muun muassa työvuorokoulutuksista huolehtiminen ja kehityskeskustelujen pitäminen.

Asema vastaa pelastustoiminnasta merellä. Meritoiminta vaatii perehtymistä esimieheltä, jotta kykenen toimimaan veneen kuljettajan apuna esimerkiksi yöllä merellä navigoitaessa.

Kun valmistuin alipäällystökurssilta, sain vastuualueekseni nostolavatoiminnan kehittämisen pelastuslaitoksessamme. Olen ollut mukana muun muassa uusien nostolavojen hankinnoissa. Vedän työryhmää, joka kehittää toimintaa. Työryhmässä olemme yhdenmukaistaneet nostolava-autojen kuljettajien koulutusta, joten nyt kaikki uudet kuljettajat saavat samanlaisen perehdytyksen. Valvon, että he osaavat työn, ennen kuin heidät päästetään yksin työtehtävälle.

Ikävää on, että en voi enää työskennellä ensihoidossa enkä pääse pelastuksen tehtävillä osallistumaan käytännön tekemiseen niin paljon kuin haluaisin. Käytännön tekemistä on vähän ikävä. Toisaalta kukaan ei tule enää kertomaan minulle, mitä pitää tehdä, vaan hoidan ja selvitän itse asiat.

Paloesimiehen työssä pärjää, jos tulee ihmisten kanssa hyvin toimeen. Palomiehen työn perustiedot ja -taidot pitää hallita, ja täytyy osata tehdä kaikki samat työt kuin palomies, sillä tehtävässä opetan uusia vastavalmistuneita palomiehiä.

Pelastustoimen tehtävissä minua innostaa työn merkityksellisyys. Teemme yhteiskunnallisesti vaikuttavaa työtä ja autamme ihmisiä. Minulle tärkeää on myös se, että työ on käytännönläheistä ja sitä saa tehdä hyvässä työporukassa, mukavien työkavereiden kanssa.

Opiskelen työn ohessa sähkövoimatekniikan insinööriksi (AMK). Insinöörin tutkinto on minun suunnitelma B, jos en pysty tekemään näitä töitä eläkeikään asti. Olen nyt 41-vuotta ja minulla on vielä 25 vuotta työuraa jäljellä.

Paloesimiehen työssä on oltava yhtä lailla fyysisesti työkykyinen kuin palomiehenkin ja täytyy pystyä tekemään samat työt. Loukkaantuminen tai sairastuminen saattaa vaikuttaa työkykyyn. Vaihtoehtoja on hyvä olla takataskussa.

Takaisin Työuratarinat-sivulle