Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Liittokokous Turussa 25.11.2021

Alimitoitettu rahoitus ja henkilöstöpula vaativat välittömiä toimia

Pelastusalueilla kärsitään paikoin palomiespulasta, sillä virkoihin ja sijaisuuksiin ei ole riittävästi hakijoita. Pelastustoimessa tehtyjen arvioiden mukaan vuoteen 2030 mennessä tarvitaan noin 2500 uutta pelastajaa. Hätäkeskuksien toimintavarmuutta nakertaa krooninen, noin 40 hätäkeskuspäivystäjän vaje.

SPAL vaatii, että pelastajakoulutuksen aloituspaikat on kaksinkertaistettava. Pelastusopiston ja Helsingin pelastuskoulun nykyinen koulutustahti ei riitä kattamaan vajetta. Koulutukseen on myönnettävä tarvittava rahoitus jo kuluvalla budjettikaudella.

SPAL edellyttää, että toimialaa on kehitettävä pelastustoimimyönteisillä rahoituspäätöksillä. Henkilöstöresurssien varmistamiseksi on pidettävä huolta pelastusalan ammattilaisten vetovoimatekijöistä — kilpailukykyisestä palkasta sekä henkilöstön työhyvinvointia ja turvallisuutta edistävistä työolosuhteista.

Liittokokous järjestettiin Hotelli Kakolan juhlasalissa.
SPALin kultaisia ja hopeisia ansiomerkkejä myönnettiin 31 kappaletta.

Liittokokous vahvisti SPALin toimintasuunnitelman vuodeksi 2022

SPAL on kasvava ja vaikuttava pelastusalan, ensihoidon ja hätäkeskusalan ammattilaisten henkilöstöjärjestö, joka kehittää jäsenhankintaa ja jäsentyytyväisyyttä.

  • Yhteiskunnan turvallisuuden takaamiseksi operatiivisen ammattihenkilöstön määrää ei saa vähentää. Pelastustoiminnan on jatkossakin rakennuttava pelastusalan ammattilaisten välittömän lähtövalmiuden varaan.
  • Pelastusalan ammattilaisten palkkausta on kehitettävä työn vaatimusten mukaisesti. Monipuolisen ammattitaidon omaavat, ihmishenkiä ja omaisuutta pelastavat työntekijät ansaitsevat oikeudenmukaisen palkan työstään.
  • SPALin tavoitteena on varmistaa jäsenille työaika, jonka jäsenet kokevat parhaaksi työn suorittamisen ja työstä palautumisen kannalta. Käytännössä tämä tarkoittaa vuorokautiseen työaikarytmiin perustuvan työaikamuodon varmistamista myös tulevaisuudessa.
  • Ensihoidossa keskeiset tavoitteet liittyvät työturvallisuuden kehittämiseen sekä jäsenten toivomaan työaikaan. Pääsääntöisesti työaikatoive tarkoittaa vuorokautista työaikaa. Rikoslakiin tulee saada muutos, jossa ensihoitajiin kohdistuvasta väkivallasta rangaistaisiin samalla asteikolla kuin virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.
  • Hätäkeskuksissa painottuu erityisesti työhyvinvoinnin edistäminen. SPAL tukee jäseniä Hätäkeskuslaitoksen työvuorosuunnitteluprojektin läpiviennissä sekä palkkaus- ja koulutusjärjestelmien kehittämisessä.
Liittokokouksen puheenjohtajana toimi Petteri Broström ja sihteerinä
Jaana Heinonen Turun seudun palomiehistä.

Kolme yhdistystä palkittiin jäsenhankinnasta

Vuosi 2021 on ollut SPALissa jäsenhankinnan teemavuosi. Jäsenyhdistyksille suunnattu jäsenhankintakilpailu oli käynnissä lokakuun loppuun asti. Omissa sarjoissaan parhaiten menestyivät Lapin Ensihoitajat, Keski-Uudenmaan palomiesyhdistys ja Kainuun palomiehet.

Lapin ensihoitajien pääluottamusmies Miko Määttä (ylhäällä) ja
Keski-Uudenmaan palomiesyhdistyksen puheenjohtaja Janne Nieminen
vastaanottivat palkinnon jäsenhankintakilpailu sarjavoitosta.