Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Uudistamme rohkeasti työelämää

Kunniallisesti työssä ja terveenä eläkkeelle

Auttamisen ammattilaisten työ on sekä fyysisesti että henkisesti raskasta. Pelastusalan ammateissa on fyysisen toimintakyvyn vaatimuksia, joiden mukaisesti toimintakykyä säännöllisesti testataan.

SPALin jäsenten eläköitymisikä on noussut huomattavasti, kun yhteiskunnassa tavoitellaan työntekijöiden yhä pidempiä työuria. Ikääntyminen tuo mukanaan uusia haasteita sekä fyysisen että henkisen toimintakyvyn ylläpidossa.

SPALin tavoite on saada jäsenet terveenä eläkkeelle omista ammateistaan. Liitto kannustaa työpaikkoja työura-ajatteluun: käytännössä kehittämään uusia motivoivia työtehtäviä erilaisilla toimintakykyvaatimuksilla. Uusissa tehtävissä erityisesti palkkaukseen ja työaikaan tulee kiinnittää huomiota.

Pitkällä aikavälillä eläkelainsäädäntöä tulee tarkistaa.

Pelastusalalla on tärkeää huolehtia tutkinto- ja täydennyskoulutuksesta. Pelastustoimen koulutusuudistuksella edistetään työuravaihtoehtoja ja luodaan ylemmät tutkintopolut aina tiedekorkeakouluihin saakka.

Takaisin edunvalvonnan tavoitteisiin