Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Uudistamme rohkeasti työelämää

Hyvinvoiva henkilöstö on työpaikan menestyksen avain

Hyvinvoiva ja motivoitunut työntekijä on tehokas ja tuloksellinen. Työssä jaksaminen heijastuu myönteisesti vapaa-aikaan ja perhe-elämään. Työhyvinvointi on koko työyhteisön etu.

SPAL tukee ja kehittää ratkaisuja, joilla edistetään auttamisen ammattilaisten työhyvinvointia. Liitto viestii, esittää ja tukee tutkimustoimintaa, joka liittyy hyvinvoinnin kehittämiseen.

Auttamisen ammattilaisten vuorotyössä korostuvat erityisesti työaikamallit sekä työstä palautuminen. Työajasta päättää työnantaja – tuloksellisilla ja hyvinvoivilla työpaikoilla työaikasuunnittelua ja työaikamuutoksia valmistelevat työnantaja ja työntekijät yhdessä. SPAL osallistuu työaikamallien kehittämiseen ja tukee paikallisia työaikaneuvotteluja.

SPAL tavoitteena on varmistaa jäsenille työaika, jonka jäsenet kokevat parhaaksi työn suorittamisen, työstä palautumisen ja vapaa-ajan kannalta. Käytäntö on usein osoittanut, että jäsenten toimivimmaksi kokema työaika on myös työnantajalle taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevin työaika.

Takaisin edunvalvonnan tavoitteisiin