Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hyvinvointialueuudistuksen tavoitteet

Pelastustoimen palveluihin ja palvelutasoon vaikuttavat ratkaisut tehdään hyvinvointialueilla. Pelastusmyönteinen päättäjä turvaa alueella asuvien ihmisten elämää:

  1. Pelastustoimen rahoitus ja henkilöstöresurssit on turvattava.
  2. Hädän hetkellä apua on saatava nopeasti. Paloautot ja ambulanssit on pidettävä lähellä ihmisiä.
  3. Osaava henkilöstö tekee turvallisuuden. Huolehdi pelastusalan ja alueesi veto- ja pitovoimasta.
Aluevaalit-kuvitusikoni

On aika turvata alueesi!

  • Pelastus- ja ensihoidon toimintaedellytykset on turvattava kaikilla alueilla. Se edellyttää, että pelastustoimessa tunnistettu noin 100 miljoonan euron rahoitusvaje paikataan.
  • Osaavat ammattilaiset ovat turvallisuuden perusta. Arvioiden mukaan vuoteen 2030 mennessä tarvitaan lähes 2 500 pelastajaa. Siksi henkilöstövajeeseen on puututtava nyt. Koulutuspaikkoja on lisättävä ja alan veto- ja pitovoimaa on parannettava.
  • Pelastusalan ammattilaisten palkkojen rakenteelliset epäkohdat on korjattava useamman vuoden palkkaohjelmalla. Palkkausta on kehitettävä ja pidettävä huolta sen kilpailukykyisyydestä. Henkilöstöllä on oltava riittävät vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työolosuhteisiin. Pelastusammattilaisten turvallisuudesta, terveydestä ja hyvinvoinnista on pidettävä huolta.
  • Yhdenvertaiset pelastus- ja ensihoitopalvelut on turvattava koko maassa. Paloautot ja ambulanssit on pidettävä lähellä ihmisiä, koska hädän hetkellä nopea apu on elintärkeää sekä kasvukeskuksissa että harvaan asutuilla alueilla.
  • Henkilöstön asema on turvattava muutoksessa. Henkilöstön edustajat on otettava mukaan muutokseen toteutukseen uudistuksen kaikissa vaiheissa, sillä henkilöstö on oman työnsä paras asiantuntija.
  • Pelastustoimen ja ensihoidon synergiaetu on turvattava osana pelastustoimen palveluja.