Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Kokoamme yhteen auttamisen ammattilaiset

Hätäkeskuspäivystäjän työtä pitäisi tarkastella laadullisesti

”Aloitin hätäkeskuspäivystäjänä vuonna 2019, mutta olin liitossa aktiivinen jo opiskeluaikana. Vuoden 2022 alussa aloitin Turun hätäkeskuksen varaluottamusmiehenä ja vuotta myöhemmin luottamusmiehenä.

Patrick Tiainen

Järjestäytyminen tuo turvaa itselleni. Päivystäjä on aina hätätilanteen sekä virkamiehen velvoitteiden ja monitulkintaisten ohjeiden välissä. Itse en uskaltaisi ottaa yhtään hätäpuhelua, jos minulla ei olisi taustalla liiton turvaa. Haluan tietää, etten ole yksin siinä tilanteessa, jos virkatoimiani aletaan syystä tai toisesta tarkastella.

Järjestäytymällä saa myös mahdollisuuden vaikuttaa. Virasto osallistaa työntekijöitä, mutta organisoidun toiminnan kautta vaikuttamismahdollisuudet ovat monipuolisemmat. Emme tuo esiin vain epäkohtia vaan myös vaihtoehtoisia toimintamalleja. Meillä on mahdollisuus pohtia yhdessä niitä työmme haasteita ja viedä niitä eteenpäin.

Haluaisin, että laitoksessa tehtäisiin hätäpuhelujen käsittelyn auditointi. Esimerkiksi sairauskohtaukset ovat samanlaisia kuin 20 vuotta sitten, mutta ensihoitojärjestelmämme ja tapa, jolla hätäpuheluita käsitellään, on muuttunut monin tavoin.

Haluaisin myös, että hätäkeskuspäivystäjän työtä tarkasteltaisiin laadullisesti sen sijaan, että katsotaan ainoastaan numeraalista laatua, kuten hälyttämisnopeutta tai puhelun kestoa.

Hätäkeskuspäivystäjän tutkinto on opistotasoinen. Siitä on hyvin rajallinen määrä väyliä eteenpäin. Päivystäjät ovat silti haluttuja työntekijöitä esimerkiksi tilannekeskuksissa. Heidän ammattitaitoaan arvostetaan, ja toivoisin, että urapolkuajattelua laajennettaisiin.

Hätäkeskuspäivystäjien toivoisin muistavan oman työnsä arvon. Vaikka puhelu on päivystäjälle vuoron viideskymmenes, hätäilmoituksen tekijälle se voi olla elämän ensimmäinen ja täysin ainutkertainen. Vaikka meille puhelut ovat massaa, soittaja varmasti arvostaa saamaansa apua. On tärkeää, että myös me itse arvostamme työtämme ja näemme sen merkityksen ja arvon.”

Patrick Tiainen
viestintäasiantuntija, Turun hätäkeskuksen luottamusmies
Suomen Hätäkeskusammattilaiset HAL

<< Takaisin SPAL 30 vuotta -sivulle