Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Kokoamme yhteen auttamisen ammattilaiset

HAL – meitä hätäkeskuspäivystäjiä varten

Hyvästä työstä tulee maksaa oikeudenmukaista ja kannustavaa palkkaa. Turvallinen työympäristö, kannustava työyhteisö, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön sekä kehitys- ja koulutusmahdollisuudet ovat myös perusedellytyksiä työhyvinvoinnille.

Oikeudenmukaisen palkan ja hyvän työympäristön varmistamiseksi on tehtävä työtä yhdessä. Siksi HAL on perustettu – meitä hätäkeskuspäivystäjiä varten.

HAL edistää jäsentensä ammatillisia ja taloudellisia etuja työelämässä, vaikuttaa jäsenten yhteiskunnallisen aseman ja oikeuksien kehitykseen sekä edistää ammatillista yhteenkuuluvuutta, yhteistoimintaa ja keskinäistä vastuuntuntoa.

Hätäkeskuslaitoksen kehittämiseen liitto osallistuu aktiivisesti lausunnoilla, tiedotteilla ja avoimella yhteiskunnallisella keskustelulla.

Miksi kannattaa kuulua HALiin?

Pääosa työpaikan tärkeimmistä pelisäännöistä – kuten palkka, työaika ja vuosilomat – on sovittu työnantajan ja ammattiliittojen solmimissa virka- ja työehtosopimuksissa. HAL on oma edustajasi neuvottelujärjestöön, joka huolehtii sopimusten kehittämisestä samassa pöydässä valtiontyönantajan kanssa.

Työpaikkatasolla tukenasi ovat HALin omat luottamusmiehet. HALin jäsenenä et ole yksin, jos työsuhteessasi ilmenee ongelmia.

Liiton jäsenillä on ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Vakuutusta täydennetään liiton omalla turvalla. HAL vastaa kaikista jäsenensä työ- ja virkasuhteeseen liittyvän oikeudellisen asian käsittelykuluista. Lisäksi harrastuksissa ja matkustaessa turvaa antavat liiton jäsenmaksuun sisältyvä vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus.

Työttömäksi tai lomautetuksi joutuessasi saat ansiosidonnaista päivärahaa, sillä liiton jäsenenä olet vakuutettu työttömyyskassassa.

SPALin jäsenliitto

HAL on Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry:n jäsenyhdistys. SPALin kautta HAL järjestää jäsenpalvelunsa, jäsenetunsa sekä luottamusmiessopimuksensa.

Neuvottelujärjestönä Ammattiliitto Pro

HALin neuvottelujärjestö on Ammattiliitto Pro.

Pro neuvottelee valtion virka- ja työehtosopimukset työnantajaa edustavan Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa, myös hätäkeskusten osalta.

Kysy lisää oman työpaikkasi HAL-yhteyshenkilöltä tai liiton toimistosta. Tervetuloa mukaan!

Takaisin Hätäkeskusammattilaiset HAL