Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Kokoamme yhteen auttamisen ammattilaiset

Ensihoitaja Janne Korhonen: Parasta on ihmisten auttaminen

Pienenä poikana haaveilin palomiehen ammatista monen muun lapsen tavoin – Ihannoin naapurin miehiä, jotka kuuluivat Uimaharjun tehdaspalokuntaan. Vielä varusmiespalveluksen aikana minulle oli epäselvää mitä haluaisin tehdä isona. Puntaroin pitkään Raja- ja merivartiokoulun ja Pelastusopiston välillä, mutta lopulta päätin yrittää hakea ensin Pelastusopistoon.

Valmistuin Pelastajakurssi 68:lta 2010 ja pääsin palomies-sairaankuljettajan sijaiseksi kotiseudulleni Enon paloasemalle. Vuonna 2013 siirryin palomies-sairaankuljettajan virkaan Ilomantsin paloasemalle. Töiden ohessa aloitin sairaanhoitajaopinnot Karelia-ammattikorkeakoulussa, josta valmistuin 2015. Samana vuonna aloitin ensihoitajan toimessa Enon paloasemalla. Heti perään 2016 jatkoin Savonia-AMK:ssa ensihoidon erikoistumisopintojen parissa. Nyt viimeksi suoritin merenkulun kuljettajankirjan oppisopimuksella.

Tällä hetkellä työskentelen hoitotason ensihoitajana monitoimiyksikössä. Yksikkö on moniammatillinen, ensihoitajan työparina toimii yleensä palomies-ensihoitaja. Pääosin työtehtävämme ovat ensihoitoa. Pelastuksen ja ensihoidon yhteistehtävissä keskitymme yleensä ensihoitotehtäväämme. Osallistumme työvuoron aikana myös pelastustoimen tehtäviin ja pystymme ensihoitoyksiköstä käsin esimerkiksi tiedustelemaan ja avustamaan pelastustoimen tehtävissä. Tilanteen vaatiessa yksikkömme voidaan valjastaa pelastustoimen resurssiksi ja työskentelemme osana pelastustoimea.

Monitoimiyksikön lisäksi kuulun Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen raskaspelastusjoukkueeseen. Raskaspelastusjoukkue toimii vaativissa tai laaja-alaisissa onnettomuustilanteissa ja pitkäkestoisissa tehtävissä. Tällaisia voivat olla rakennussortumat, räjähdeonnettomuudet, vaarallisten aineiden onnettomuudet, luonnonilmiöiden aiheuttamat häiriötilanteet tai muut tehtävät, joissa on tavanomaista vaativammat tai pitkittyvät olosuhteet.

Työni parhaita puolia ovat työaika, samanhenkinen ja tiivis työyhteisö, ja että saan olla avuksi muille. Enon paloasemalla on käytössä työaikajärjestelmä, jossa teemme 24 tuntia töitä, jonka jälkeen olemme kolme päivää vapaalla ennen seuraavaa työvuoroa.

Työnkuvani on hyvin monipuolinen ja laaja. Kahta samanlaista työpäivää ei ole, mikä luo oman jännityksensä työhön. Ensihoitajana pääsen näkemään ihmisen elinkaaren syntymästä kuolemaan.

Parasta työssäni on olla ihmisille avuksi, kun heillä on hätä tai avuntarve. Usein jälkikäteen olen saanut kiitosta tai palautetta henkilöiltä, joita olen auttanut. Silloin olen onnistunut omassa roolissani auttamisen ammattilaisena. Se on innostavaa.

Ensihoitajan tehtävissä pärjätäkseen täytyy olla luonteeltaan rauhallinen, tarkka ja omata päätöksentekokykyä. Johtamistaidoista on myös hyötyä tilannejohtamisessa. Ensihoitajalta vaaditaan lisäksi paineensietokykyä sekä hyvää henkistä ja fyysistä kuntoa.

Hoitotason ensihoitajana seuraava askel olisi opiskella ylemmän ammattikorkeakoulun johtamisopintoja ja toimia esimerkiksi kenttäjohdon työtehtävissä. Itseäni kuitenkin kiinnostaisi vahvistaa lisäksi pelastustoimen osaamista. Toivon, että jossakin vaiheessa työurallani pääsisin työskentelemään osan työajasta myös palomiehen työtehtävissä. Olisin kiinnostunut kehittämään erikoisosaamistani pelastustehtävissä, sillä pelastuslaitoksen raskaspelastusjoukkueessa toimiminen ja harjoittelu ovat erittäin mielenkiintoisia.

Takaisin Työuratarinat-sivulle