Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Kokoamme yhteen auttamisen ammattilaiset

Ensihoidon ja pelastuksen synergiaa tulee vaalia

”Aloitin ensihoidossa yksityisen palveluksessa 1990-luvun lopulla ja jatkoin palomies-sairaankuljettajan viransijaiseksi Haapajärven paloasemalle 2001. Muutamaa vuotta myöhemmin työnantajaksi vaihtui Jokilaaksojen pelastuslaitos. Nykyisin työskentelemme Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella, mutta minun asemapaikkanani on edelleen Haapajärvi.

Ensihoidon työ tuntuu edelleen vetävältä. Itselleni työhyvinvointia luovat arkiset onnistumisen tunteet sekä hyvä työyhteisö. On palkitsevaa nähdä, kun vakavasti sairastunut tai tapaturman kohdannut ihminen saa tarvitsemansa ensihoidon. Silloin saatan miettiä, että tämäkin henkilö pystyy vastoinkäymisistä huolimatta vielä palaamaan työelämään.

Juhani Sahlström

Viime aikojen kehityssuuntana on ollut ensihoidon käyttäminen kotisairaanhoidon resurssina. Tämä on näkynyt ensihoitajien työnkuvan muutoksena. Itse näen järkevämpänä ensihoidon ja pelastustoimen hyvin toimivan synergian vaalimisen ja valmiuden ylläpidon.

Luottamustehtäviin tulin mukaan, kun pelastuslaitoksella oli aikoinaan tarvetta ensihoidon omalle luottamusmiehelle. Neuvottelimme SPALin hyvällä tuella ensihoidon henkilöstön edustajalle pääluottamusmiehen aseman. Se oli merkittävä askel, koska tämän jälkeen pystyin itsenäisesti osallistumaan kokouksiin työnantajan kanssa. Toimin tällä hetkellä pääluottamusmiestä vastaavan luottamusmiehen asemassa.

Olemme jäsenten edunvalvonnassa onnistuneet sekä työaika- että palkkausasioissa. Työaika on edelleen poikkeusluvan mukainen, pääosin 40-viikkotyötuntinen vuorokausirytmi. Tehtäväkohtaisissa palkoissa hoitotason palkkaharmonisaatio toteutui maaliskuussa, ja kesäkuussa perustason palkat nousivat järjestelyerien kautta.

Haluan toimia luottamustehtävässäni suoraselkäisesti. Se tarkoittaa sitä, että mistä on sovittu, se myös pidetään. Pelastuslaitoksen aikana palaverit työnantajan kanssa sovittiin nopealla aikataululla. Hyvinvointialueella henkilöstöasioiden päätöksenteko on eriytynyt pelastustoimen esimiesten käsistä muualle hallintoon. Järjestelmä tuntuu jäykemmältä. Hieman askarruttaa, miten yhteistoiminta tulevaisuudessa kehittyy.

SPALissa tietoa saa nopeasti, jos jäsen tai luottamusmies tarvitsevat varmistuksen johonkin työsopimusehtoihin tai lakiasioihin. Se on selkeästi liiton vahvuus. Toimistolta saa aina asiantuntijan kiinni. Tietoa jaetaan myös aktiivisesti luottamusmiesten kesken.”

Juhani Sahlström
ensihoitaja, ensihoidon pääluottamusmies
Jokilaaksojen pelastusalan ammattilaiset

<< Takaisin SPAL 30 vuotta -sivulle