Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Kokoamme yhteen auttamisen ammattilaiset

Alueellinen yhteistyö tuo uutta perspektiiviä

”Aloitin Kainuun palomiesten luottamusmiehenä vuoden 2022 alussa. Sitä ennen olin puheenjohtajana vuoden. Olen koko ajan saanut hyvää tukea edeltäjältäni Jorma Haloselta.

Minulle on tärkeää, että voimme tehdä koko yhdistyksenä töitä kehittääksemme asioita. Luottamusmiehenä edustan henkilöstöä kokouksissa, mutta olemme etukäteen yhdistyksen hallituksen kanssa miettineet, minkälainen ratkaisu olisi koko henkilöstön kannalta mahdollisimman hyvä. En halua olla se, joka yksin päättää kaikesta, vaan pelata avoimin kortein ja tehdä yhteistyötä.

Mikko Huusko

Luottamusmiehen työ on ollut antoisaa. Hyvinvointialueelle siirtymisen myötä neuvotteluasemani vakiintui, ja olen saanut tarvittavat työkalut käyttööni. Uudistuksen yhteydessä saimme neuvoteltua korkeamman hälytysrahan, mutta sopimuksen muokkaus jatkuu edelleen. Lisäksi saimme neuvoteltua lisävakuutuksen, joka korvaa myös kuntotesteissä sattuneita tapaturmia pelastuslaitoksen ja ensihoidon henkilöstölle.

Pidän siitä, että saan käydä keskusteluja talon johdon ja henkilöstön välillä. Lähdimme paikallisyhdistyksenä mukaan myös STTK:n alueelliseen toimintaan. Sitä kautta näkee eri liittojen toimintaa laajemmasta perspektiivistä kuin pelkän hyvinvointialueen osalta. Meillä kaikilla on yhteisenä päämääränä, että Kainuussa olisi hyvä asua ja työskennellä.

Alueellamme on jatkuva henkilöstöpula, ja pätevän henkilöstön sijaan on jouduttu palkkaamaan paljon epäpäteviä viransijaisia. Tällä hetkellä palomiehen pätevyyttä voi hakea erillisvapaudella, kun on työskennellyt alalla kuusi vuotta. Se hiertää kentällä, sillä moni on joutunut näkemään paljon vaivaa ja ottamaan taloudellisia riskejä voidakseen kouluttautua alalle.

Toivoisin, että olisimme ylpeitä omasta ammatistamme ja riittävän rohkeita sanomaan sen ääneen. Työnantaja paikkaa puutteita kouluttamattomalla henkilöstöllä, mutta meillä tulisi olla rohkeutta sanoa, että kaipaamme rinnalle koulutettuja ammattilaisia. Emme saa omilla sanoillamme ja teoillamme polkea omaa ammattiamme.”

Mikko Huusko
palomies, luottamusmies
Kainuun palomiehet SPAL 97

<< Takaisin SPAL 30 vuotta -sivulle