Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Turvallisuus tulee olemaan yksi tärkeimmistä asiakokonaisuuksista seuraavalla hallituskaudella. Tällä hetkellä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta puolueilla on melko yhtenäinen näkemys.

Turvallisuus kokonaisuutena sisältää ulkoisen sekä sisäisen turvallisuuden. Sisäisestä turvallisuudesta puhuttaessa julkisuudessa keskustelu kääntyy yleensä poliisien resursseihin tai paremminkin poliisien resurssipulaan.

Toinen merkittävä toimija sisäisen turvallisuuden saralla on pelastustoimi. Pelastustoimella on tärkeä rooli yhteiskunnan turvallisuuden ylläpitäjänä sekä yhteiskunnan toimintojen jatkuvuuden varmistajana niin normaalissa turvallisuustilanteessa, kuin poikkeusoloissakin.

Pelastustoimentehtäviä ovat pelastustoiminta, varautuminen, onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja  väestönsuojelu.

Pelastustoimi kärsii tällä hetkellä ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta. Vuoteen 2030 mennessä on koulutettava lisää lähes 2 500 pelastusalan ammattilaista eläkepoistuman ja palvelutarpeen kasvun vuoksi.

Riskeihin varautuminen ja onnettomuuksien ehkäisy eivät onnistu ilman ammattitaitoista ja riittävää henkilöstöä.

Poliisitoiminnan kustannukset ovat 854 miljoonaa euroa vuodessa. Pelastustoimen kustannukset valtakunnallisesti ovat noin 485 miljoonaa euroa vuodessa. Pelastustoimessa on tunnistettu 120 miljoonan euron rahoitusvaje.

Pelastustoimen kehittämiseen ja henkilöstön kouluttamiseen on varattava riittävä rahoitus. Riittävät pelastustoimen resurssit ovat ihmisten turvallisuuden tae.

Pelastustoimea on kehitettävä kokonaisvaltaisesti vakaalla ja pitkäjänteisellä rahoituksella. Näin varmistetaan, että palvelut ovat ajan tasalla ja Suomi on tulevaisuudessakin turvallinen ja kriisinkestävä maa.

Blogin kirjoittaja ruiskumestari Janne Luoma-aho on jyväskyläläinen kansanedustajaehdokas (ps.), kaupunginvaltuutettu ja aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja.

SPAL kannustaa äänestämään turvallisuuden tekijöitä ja kansanedustajaehdokkaina olevia SPALin jäseniä eduskuntavaaleissa.  Tutustu SPALin eduskuntavaalitavoitteisiin ja muihin SPALin jäseniin, jotka ovat kansanedustajaehdokkaina.

Ennakkoäänestyspäivät ovat 22. – 28.3. Varsinainen vaalipäivä on 2.4.