Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kansalaiset nostavat pelastusalan ammattilaiset kärkipaikoille useissa ammattien arvostusta mittaavissa tutkimuksissa. Esimerkiksi sisäministeriön poliisibarometrissä on pelastustoimi toistuvasti äänestetty kansalaisten mielestä luotettavimmaksi turvallisuusviranomaiseksi.

Palomiesliiton tilaaman ja TNR Kantarin toteuttaman tutkimuksen tulos tukee poliisibarometrin tuloksia. Tutkimuksesta selviää, mikä suomalaisten mielestä on oikeudenmukainen palkka palomiehelle ja ovatko kansalaiset valmiita tinkimään palomiesten määrästä.

Suuri osa kyselyyn vastanneista suomalaisista hämmentyi palomiehen palkan tasosta. Tutkimuksessa kansalaiset arvioivat palomiehen lisättömän palkan olevan 3000 euroa kuukaudessa ja oikeudenmukaisena palomiehen palkkana he pitivät noin 3420 euroa kuukaudessa.

Kansalaisten hämmennys on ymmärrettävää, kun vertaa heidän käsityksiään palomiehen saamaan korvaukseen työstä. Esimerkiksi Helsingissä palomies tienaa ilman lisiä noin 2000 euroa kuukaudessa – eikä yhdellä muullakaan pelastuslaitoksella palkka ole lähelläkään kansalaisten arviota oikeudenmukaisesta palkasta.

Näkyykö pelastajan arvostus palkassa?

Näkyykö kansalaisten arvostus ja luottamus palomiehen palkassa? Tutkimuksen perusteella ei selvästikään näy.

Kansalaisten mielestä palomiehen palkkaa tulisi korjata pitkäjänteisesti kohti heidän oikeudenmukaisena pitämäänsä lisättömän palkan tasoa. Me Palomiesliitossa olemme kansalaisten kanssa samaa mieltä, mutta palkkaohjelman toteuttaminen edellyttää meidän tahtomme lisäksi muidenkin tahtoa – kuten kuntatyönantajien tahtoa. 

Suomalaiset pitävät tärkeänä, ettei palomiesten määrää vähennetä säästöjen toivossa. Kansalaiset ovat lähes yksimielisiä siitä, että palomiesten määrän turvaamisen tulee kuntien budjeteissa priorisoida verovaroja.

Suomalaisten tuki pelastusalan ammattilaisille on vahvaa. Kansalaiset arvostavat palomiehen ammattia ja ovat valmiita investoimaan pelastusalan ammattilaisten palkkaohjelmaan. Kansalaiset myös edellyttävät palomiesten määrän turvaamista kaikissa olosuhteissa.

Hyvät poliittiset päättäjät, kuntatyönantajat ja pelastusjohtajat, arvostatteko te pelastusalan ammattilaisten työtä?

Kim Nikula

Kirjoittaja on järjestön johtaja Kim Nikula Suomen Palomiesliitosta. Kuva: Ossi Pietiläinen