Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi ratkaisunsa kanteluun, jonka Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ja sen jäsenyhdistys Kuopion palomiesyhdistys jättivät joulukuussa epäpätevän henkilöstön käyttämisestä pelastustoiminnassa.

SPAL ja Kuopion palomiesyhdistys katsoivat, että Pohjois-Savon pelastuslaitos on käyttänyt järjestelmällisesti ja tarkoituksenmukaisesti epäpäteviä henkilöitä korvaamaan päätoimisia ja kelpoisuusehdot täyttävää henkilöstöä. Epäpätevälle henkilöstölle oli merkitty työvuoroja jopa useita kuukausia etukäteen, joten kyse ei ole ollut vain äkillisesti syntyneestä työvoiman tarpeesta.

Aluehallintovirasto toteaa, ettei se löytänyt moitittavaa Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toiminnassa. Ainoa moite tuli ennen elokuuta 2023 tehdyistä puutteellisista päätösasiakirjoista.

– Avi on antanut ratkaisunsa, ja siihen on tyytyminen. On hyvä, että Pohjois-Savon pelastuslaitos kertoo epäpäteviä palkatessaan ne erityiset syyt, joiden vuoksi kyseiseen ratkaisuun on kulloinkin päädytty. SPALin tehtäväksi jää nyt varmistaa, että pelastuslaitos toimii näin jatkossakin, SPALin edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola toteaa.

Pohjois-Savon pelastuslaitos totesi omassa selvityksessään, ettei ole voinut käyttää päätoimisen henkilöstön kelpoisuuden täyttäviä henkilöitä, koska heitä ei ole ollut saatavilla. Pelastuslaitos on selvityksensä mukaan kahta viransijaisuutta lukuun ottamatta tehnyt jokaisesta kelpoisuusvaatimuksesta poikkeavan virkavalinnan yhteydessä yksilöivän viranhaltijapäätöksen, jossa kerrotaan perusteet kelpoisuusvaatimuksesta poikkeamiselle.

Aluehallintoviraston mukaan työnantajalla on työnjohto-oikeuden nojalla mahdollisuus päättää, miten tehtävä täytetään, ja Pohjois-Savon pelastuslaitos on toiminut lain mukaisesti valitessaan henkilöstöpuutteiden korjaamiseksi virkojen määräaikaisen täyttämisen. Laki ei edellytä, että työnantaja pyrkisi ratkaisemaan tilannetta esimerkiksi päätoimisen henkilöstön ylityökutsuilla tai asemasiirroilla.

– Pätevä henkilö voisi olla helposti löydettävissä tehtävään vaikkapa vapaaehtoisella vuoronvaihdolla. Eri vaihtoehtojen selvittämistä työnantajalta ei nyt kuitenkaan edellytetä, mikä on tietysti valitettavaa. Työturvallisuusnäkökohdillekin tulisi antaa niiden ansaitsema painoarvo, Jaakkola huomauttaa.