Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään perjantaina 28. huhtikuuta. Työsuojelu on olennainen osa työturvallisuutta.

Työsuojeluvaltuutettu tuo henkilöstön äänen kuuluviin. Vaalilla valittu työsuojeluvaltuutettu edustaa kaikkia työpaikan työntekijöitä työsuojelullisissa asioissa. Jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää, työntekijät valitsevat keskuudestaan vaalilla työsuojeluvaltuutetun sekä kaksi varavaltuutettua.

Mitä työsuojeluvaltuutettu tekee?

Pelastuslaitoksen työsuojeluvaltuutettu neuvoo työturvallisuusasioissa ja kehittää työpaikan työturvallisuutta. Lisäksi hän tekee turvallisuuskierroksia pelastusasemilla, seuraa työtapaturmia sekä työturvallisuuspoikkeamia ja raportoi niistä. Työsuojeluvaltuutettu myös osallistuu työpaikkaselvityksiin, työsuojelutarkastuksiin sekä erilaisiin työsuojelun teemoihin kytkeytyviin kokouksiin. Työsuojeluvaltuutetut ovat avainasemassa, kun työpaikoilla selvitetään ristiriitatilanteita tai esimerkiksi epäasiallista kohtelua.

Tutustu aiheeseen:
Pelastusalan ammattilainen: Pelastuslaitosten työsuojelussa on vielä parannettavaa
Blogi: Työsuojelu työn tekemisen ydintä