Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Oletko pelastusmyönteinen ehdokas?

Oletko valmis puolustamaan pelastustoimen resursseja ja alueesi turvallisuutta? Aluevaaleissa ja tulevana päättäjänä Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa meille jokaiselle tärkeään asiaan – sisäiseen turvallisuuteen.

Pelastustoimen palveluihin ja palvelutasoon vaikuttavat ratkaisut tehdään tulevilla hyvinvointialueilla aluevaltuustoissa. Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL kannustaa Sinua asettumaan ehdolle aluevaaleissa.

Sitoutumalla näihin tavoitteisiin, olet pelastusmyönteinen ehdokas ja päättäjä, ja mukana turvaamassa alueellasi asuvien ihmisten elämää:

 1. Pelastustoimen rahoitus ja henkilöstöresurssit on turvattava.
 2. Hädän hetkellä apua on saatava nopeasti. Pidä paloautot ja ambulanssit lähellä.
 3. Osaava henkilöstö tekee turvallisuuden. Huolehdi alueesi vetovoimasta nyt ja tulevaisuudessa.
Ilmianna itsesi! Anna sitoumuksesi ja ehdokastietosi täällä


Aluevaalit-kuvitusikoni

Ota SPALin aluevaalitavoitteet osaksi kampanjaasi!

Tulevissa aluevaaleissa päätetään pelastustoimen tulevaisuudesta. Pelastustoimen ydintehtävänä on ennakoida ja hallita riskejä sekä turvata ihmishenkiä ja omaisuutta sekä normaali- että poikkeusoloissa.

Pelastustoimen palveluihin ja palvelutasoon vaikuttavat ratkaisut tehdään tulevilla hyvinvointialueilla aluevaltuustoissa.

Siksi näissä vaaleissa on tärkeää turvata alueesi.

 • Pelastus- ja ensihoidon toimintaedellytykset on turvattava kaikilla alueilla. Se edellyttää, että pelastustoimessa tunnistettu 81 miljoonan euron rahoitusvaje paikataan. Riittävät pelastustoimen resurssit ovat uusien hyvinvointialueiden turvallisuuden tae.
 • Osaavat ammattilaiset ovat turvallisuuden perusta. Arvioiden mukaan vuoteen 2030 mennessä tarvitaan noin 2 500 uutta pelastajaa. Siksi henkilöstövajeeseen on puututtava nyt. Alan veto- ja pitovoimaa on parannettava.
 • Ammattilaisten palkkojen rakenteelliset epäkohdat on korjattava. Pelastusalojen ammattilaisten palkkausta on kehitettävä ja pidettävä huolta sen kilpailukykyisyydestä. Henkilöstöllä on oltava riittävät vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työsuhteisiin. Pelastusammattilaisten työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta on pidettävä huolta.
 • Yhdenvertaiset pelastus- ja ensihoitopalvelut on turvattava koko maassa. Paloautot ja ambulanssit on pidettävä lähellä ihmisiä, koska hädän hetkellä nopea apu on elintärkeää sekä kasvukeskuksissa että harvaan asutuilla alueilla.
 • Pelastustoimen ja ensihoidon synergiaetu on turvattava osana pelastustoimen palveluja. Pelastuslaitosten on voitava jatkossakin tuottaa ensihoitopalveluja terveydenhuollolle.
 • Henkilöstön asema on turvattava muutoksessa. Henkilöstön edustajien on oltava mukana muutoksessa ja uudistuksen kaikissa vaiheissa, sillä henkilöstö on oman työnsä paras asiantuntija. Ilman henkilöstön osallistumista on riski, että käytännön työn tekemistä ja työntekijän hyvinvointia ei huomioida riittävästi.

Aluevaalit-kuvitusikoni

SPALin jäsen, oletko ehdokkaana aluevaaleissa?

Tarjoamme kampanjanäkyvyyttä SPALin jäsenille aluevaaleissa. Julkaisemme pelastustoimen resurssien turvaamiseen sitoutuneiden ja SPALin vaaliteemat allekirjoittaneiden jäsenehdokkaiden esittelyjä ja puheenvuoroja. Keräämme esittelyjä ja viestimme ehdokkaista 21.1.2022 saakka.

>> Mitkä aluevaalit? – Tietoa aluevaaleista ja päätöksenteosta uusilla hyvinvointialueilla.

>> Milloin? – Tutustu aluevaalien tärkeisiin päivämääriin.

Pidätämme itsellämme oikeuden muokata tai lyhentää ehdokkaiden esittelyjä viestintäkanaviimme sopiviksi.


Aluevaalit-kuvitusikoni

Harkitsetko asettumista ehdokkaaksi?

Mikäli et ole tehnyt vielä päätöstä ehdokkaaksi asettumisesta, tutustu pelastusalaan ja aluevaalitietoon SPALin verkkosivuilla www.spal.fi.

Mikäli sinulla herää kysymyksiä tai emmit vielä ehdokkaaksi asettauumista, ota yhteyttä:

 • Järjestön johtaja Kim Nikula, puh. 040 716 1805, kim.nikula@spal.fi
 • Viestintäjohtaja Tuula Kukonlehtoon, 0400 352 2709, tuula.kukonlehto@spal.fi
 • Omalla ehdokasalueellasi SPALin jäsenyhdistyksen puheenjohtajaan, jolta saat paikallistason tietoa oman alueesi pelastustoimen asioista.

Katso SPALin järjestön johtaja Kim Nikulan videotervehdys:
Turvaa alueesi – lähde ehdolle aluevaaleihin!