Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Oulun kaupunginhallitus ei kokouksessaan 18.5. hyväksynyt kaupunginjohtajan esitystä henkilöstön lomauttamiseksi. Sen sijaan hallitusryhmät päättivät viiden kohdan talouden toimenpideohjelmasta.

Kaupunginhallituksen mukaan lomautukset eivät ratkaise pitkällä aikavälillä kaupungin vaikeaa taloustilannetta. Tavoitteeksi asetetut säästöt eivät olisi toteutuneet. Lomautusten aikataulu olisi ollut lähes mahdoton. Mikäli lomautukset toteutettaisiin vuoden loppuun mennessä, ei kunnan palvelutehtävien toteutumista voi riittävästi taata.

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL otti Oulun lomautussuunnitelmaan kantaa 15.5. Pelastuspalveluihin kohdistuvilla säästöillä voi olla sekä välittömiä että kauaskantoisia seurauksia pelastustoimen ja ensihoidon toimintakyvylle ja sitä kautta asukkaiden turvallisuudelle ja terveydelle, SPAL huomautti.

Säästöt olisivat uhanneet Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen päivittäistä pelastustoimen operatiivista toimintaa, mutta myös palotarkastuksia ja välttämätöntä harjoitustoimintaa.

SPALin kannanotosta uutisoivat muun muassa Kaleva ja Yle.