Valtion työ- ja virkaehtosopimuksesta päästiin neuvottelutulokseen 31.3. järjestetyssä sopijaosapuolten tapaamisessa.

Neuvottelutulos on yleisen linjan mukainen ja sen sisällöstä kerrotaan tarkemmin, kun osapuolten hallinnot ovat sen käsitelleet ja hyväksyneet, kertoo neuvottelujärjestö Pro.

Pro toimii SPALin hätäkeskuksissa työskentelevien jäsenten eli Hätäkeskusammattilaisten liitto HALin jäsenten neuvottelujärjestönä valtion sopimusneuvotteluissa.

———-

SPAL tiedottaa työ- ja virkaehtosopimusten neuvotteluista sähköpostin neuvottelu-uutisilla, liiton nettisivulla ja sosiaalisen median kanavilla.

Lue SPALin neuvottelu-uutisia: https://www.spal.fi/neuvottelu-uutiset/