Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Kokoamme yhteen auttamisen ammattilaiset

Vanhempi opettaja Vesa Olkkonen: Motivoituneille opettaminen on palkitsevaa

Urani pelastusalalla alkoi vuonna 1982 Ristiinan VPK:ssa. Päädyin palomiesluokan ja sairaankuljettajakurssin suorittamisen jälkeen Mikkelin palolaitokselle kesämieheksi 1990 ja edelleen palomiehen virkaan lokakuussa 1992. Muutaman vuoden kuluttua opiskelin omaehtoisesti ensihoidon jatkolinjan, jonka jälkeen pidin sopimuspalokuntien koulutuksia, kuten ensiapu- ja ensivastekursseja.

Toukokuussa 1996 aloitin pelastussukelluskurssin ja laajensin koulutusten pitämistä pintapelastuskursseihin. Suuntasin jälleen opintojen pariin vuonna 2006 ja suoritin alipäällystöopinnot, jonka jälkeen toimin ylipalomiehen tehtävissä Mikkelin paloasemalla. Syksystä 2007 alkaen työskentelin myös tuntiopettajana Pelastusopistolla Kuopiossa.

Olin pitkään tyytyväinen palomiehen työhön, missä voi kehittyä ja haastaa itseään ja jolla on tarkoitus. Ajan kuluessa halusin lisää haasteita. Mielessäni alkoi myös orastaa kysymys siitä, miten selviäisin työtehtävissäni eläkeikään saakka. Etelä-Savossa tehtäviini kuului runsaasti kouluttamista ja se tuntui mielekkäältä. Tammikuussa 2018 päätin hakea ammatilliseen opettajakoulutukseen. Yllätyksekseni pääsin TAMK:n Lappeenrannan ryhmään opiskelemaan.

Elokuusta 2019 lähtien olen ollut Pelastusopiston johtamisen tiimissä vanhemman opettajan virassa. Vastuualueenani on Sammutus- ja pelastustekniikan perusteet 1 Pelastusalan päällystötutkinto AMKN-opiskelijoille. Lisäksi opetan johtamista päällystö- ja alipäällystöopiskelijoille sekä olen ollut mukana myös pelastajien koulutuksessa. Lisäksi osallistun täydennyskoulutusopetukseen.

Opettajan työhön kuuluu muutakin kuin oppitunneilla opettamista. Muina aikoina tehdään opetuksen valmistelevia töitä, päivitetään materiaaleja, tehdään koulutusvideoita ja simulaatioita, joilla voidaan tehdä opiskelijoille harjoitteita. Kun opiskelijat lähtevät opistolta lomalle, opettajien työt vielä jatkuvat. Lomat meillä ovat samanmittaiset kuin muillakin virkamiehillä.

Työhöni tuo joustavuutta se, että opetusta valmistelevia töitä pystyy tekemään myös kotona tietokoneella. Työni on mielenkiintoista ja operatiivisiin tehtäviin verrattuna hyvin erilaista. Olen saanut uusia haasteita. Hyviä puolia on myös se, että viikonloppuina ja juhlapyhinä ei tarvitse välttämättä tehdä töitä eikä näin vanhemmiten keskellä yötä lähteä hälytystehtävälle.

Työssäni palkitsevaa on uuden opettaminen toisille. Pelastusalan opiskelijat ovat hyvin motivoituneita oppimaan, koska he ovat valikoituneet alalle laajasta hakijajoukosta. Se, että saa opettaa innostuneille opiskelijoille motivoi itseänikin ja tekee työstäni entistäkin mielekkäämpää.

Pelastusalankin opettajana täytyy tykätä opettamisesta. Ulosanti tulisi olla luontevaa ja luonteeltaan on oltava rauhallinen. Palokuntahenkisyys on eduksi, koska opiskelijat ovat alalle tulevia. Operatiivisissa opetustehtävissä on opettajan edelleen oltava savusukelluskelpoinen, mutta Pelastusopistolla on myös tehtäviä joissa se ei ole edellytys.

Opettajalla on hyvä olla suoritettuna pedagoginen pätevyys, jota Pelastusopisto suosittaa suoritettavaksi. Pedagogiikan opinnot antavat ajatuksia siihen, millä tavalla eri henkilöt oppivat ja minkälaisia erilaisia opetustapoja on. Myös opettajan työssä täytyy koko ajan kouluttautua, jotta pysyy ajan tasalla asioissa. Meillä on työajasta varattu työaikaa itsensä kehittämiseen, mikä on hyvä asia.

Takaisin Työuratarinat-sivulle