Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uudistetun pelastustoimen toimintavalmiusohjeen luonnos etenee lausuntovaiheeseen kesälomien jälkeen, kerrotaan sisäministeriöstä.

Ohjetta valmisteleva työryhmä tekee lausuntojen perusteella luonnokseen korjaukset loppuvuoden aikana. Sisäministeriö tekee ohjeen käyttöönotosta erillisen päätöksen.

Tavoitteena on, että pelastuslaitokset suunnittelevat toimintavalmiutensa ja dokumentoivat sen uuden ohjeen mukaisesti vuoden 2025 aikana. Palveluiden riskiperusteisuuden arviointi tehdään ohjeen perusteella vuodesta 2026 alkaen.

Toimintavalmiuden suunnitteluohjeen tavoitteena on ohjata pelastustoiminnan palveluiden suunnittelua ja järjestämistä niin, että pelastustoiminnan palvelutaso toteutuu yhdenvertaisesti ja laadukkaasti koko maassa, eri alueiden riskit ja uhat huomioiden.

Pelastustoiminnan toimintavalmiuteen vaikuttavat henkilöstön ja kaluston määrä ja laatu, ennalta tehdyt suunnitelmat, johtamisen organisointi sekä pelastustoiminnan toimintavalmiusaika.

Nykyinen toimintavalmiusohje on vuodelta 2012. Sen päivitys on yksi Orpon hallitusohjelman tavoitteista.

Lähde: Sisäministeriö
Kuva: Juha-Pekka Laakso