Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kuntien ja hyvinvointialueiden henkilöstön sairauspoissaolojen poikkeuksellinen kasvu taittui viime vuonna.

Pelastusalan ja ensihoidon henkilöstö oli keskimäärin 14,5 päivää poissa töistä sairauden takia vuonna 2023. Koko kunta-alan ja hyvinvointialueiden henkilöstö oli vastaavasti poissa keskimäärin 15,5 päivää, kertoo Kevan tilasto.

Kolmen vuoden ajan nousussa olleet sairauspoissaolot kääntyivät viime vuonna laskuun. Vuonna 2022 pelastusalan ja ensihoidon henkilöstö oli keskimäärin 16 päivää sairauslomalla. Vuonna 2021 sairauslomapäiviä oli 14 ja vuonna 2020 13,1 päivää.

Vuoden 2022 sairauspoissaolopäivien kasvu johtui pitkälti koronasairauksista ja hengitystieinfektioista.

Sairauspoissaoloissa eniten lisääntyivät 1–7 päivän poissaolokertymät.

Tiedot perustuvat noin 300 000 kunta-alan ja hyvinvointialueiden eläkevakuutetun sairauspoissaolotietoihin. Lasketut poissaolopäivät ovat kalenteripäiviä.

Keva on kerännyt julkisen sektorin organisaatioilta tietoja tehokkaista tavoista sairauspoissaolokustannusten vähentämiseksi. Toimiviksi keinoiksi on havaittu esihenkilötyöhön panostaminen, varhainen puuttuminen, työn joustojen mahdollistaminen, työntekijöiden työhyvinvointiin panostaminen, toimiva työterveysyhteistyö sekä työntekijöiden työkyvyn aktiivinen seuranta.