Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pohjanmaan pelastuslaitos sai vuoden alussa uuden poikkeusluvan palomestareille sekä paikallisen sopimuksen pelastajille ja alipäällystölle. Pelastajien viikkotyöaika laski 42 tunnista 40 tuntiin, ja palomestarit siirtyivät vuorokausityöhön tammikuun puolessavälissä samaisella 40 viikkotyötunnin työajalla. Aiemmin palomestarit tekivät Pohjanmaalla kaksivuorotyötä.

Asian laittoi vireille ja sopimuspohjan laati yhdessä palomestareiden kanssa Vaasan palomiesyhdistyksen luottamusmies Ville Saksa.

– Esitin johtoryhmässä työnantajalle palomestareiden toiveen siirtyä vuorokausirytmiin. Meidän on myös korjattava laitoksen veto- ja pitovoimatekijöitä, Saksa kertoo.

Uusi työaikamalli tuo aiempaa enemmän tasoitusvapaita, kun viikkotyöaika lyhenee. Pelastajilla on Saksan mukaan hyvät mahdollisuudet vaikuttaa vapaiden ajankohtaan.

– Meillä on tietyt raamit, joiden puitteissa vapaat on pidettävä, mutta muuten asia on omissa käsissämme. Olen kannustanut sopimaan vapaita hyvässä hengessä, jotta malli säilyy jatkossakin.

Palkkauksessa riittää parannettavaa

Vaasan palomiesyhdistys on pyrkinyt aktiivisesti neuvottelemaan kokonaispalkkausta Pohjanmaan pelastuslaitokselle.

– Kokonaispalkkaus on meidän ykköstavoitteemme, mutta se on vielä ollut kynnyskysymys työnantajalle.

Pohjanmaan pelastuslaitoksella palkka muodostuu lähinnä tehtäväkohtaisesta palkasta ja haittakorvauksista. Henkilökohtaiset lisätkin ovat alhaiset, mikä ei Saksan mukaan paljon työntekijöitä motivoi.

Palkkaus onkin asia, jota Vaasan palomiesyhdistys aktiivisesti pyrkii kehittämään. Saksa on lähestynyt hyvinvointialuejohtajaa ja osoittanut, kuinka suuri palkkaero on esimerkiksi Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitosten välillä.