Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL neuvottelee edelleen pääsopijajärjestövaihtoehdoista.

– Olemme useiden kuukausien ajan hakeneet pääsopijajärjestötilanteeseen ratkaisua. Emme voi kuitenkaan asettaa aikarajaa, sillä pääsopijajärjestöön liittyminen vaatii eri osapuolten yhteistä tahtotilaa. SPAL neuvottelee jäsenistönsä ehdoilla ja ehdot pitää sovittaa pääsopijajärjestön odotuksiin, toteaa järjestön johtaja Kim Nikula.

Pääsopijajärjestötilanteesta huolimatta SPAL pitää huolta jäsentensä eduista ja oikeuksista. Ylimenokauden aikana jäsenistöä edustaa yhteistoimintaedustaja tai SPALin luottamusmies. Työ- ja virkasuhdeasioissa voit olla yhteydessä jäsenyhdistyksesi edustajaan.

Pääsopijajärjestöneuvottelut eivät vaikuta jäsenten palkkaukseen , kuten yleiskorotuksiin, vuosilomiin, sairauslomaoikeuteen tai perhevapaaseen ja matkakorvauksiin. Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL edustaa pelastustoimen, ensihoidon ja hätäkeskustoiminnan ammattilaisia. SPAL kehittää työelämää työntekijälähtöisesti ja turvaa jokaisen jäsenryhmän oikeudet ja edut.