Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SPAL käy pääsopijajärjestöneuvotteluja parhaillaan. Olemme tavanneet muun muassa KTN:n, Jytyn, Talentian sekä JHL:n edustajia. Ensi viikolla tapaamme Talentian ja Professoriliiton edustajia. Neuvottelujen etenemisestä kerromme tarkemmin tulevissa Teams-infoissa.

SPAL ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT sekä hyvinvointialueet ovat sidottuja työ- ja virkaehtosopimuksiin, joita osapuolet noudattavat sopimuskauden 1.5.2022–30.4.2025 ajan.

Järjestöneuvotteluilla ei ole siten vaikutusta jäsenten palkkaukseen ja yleiskorotuksiin, vuosilomiin, sairauslomaoikeuteen tai perhevapaaseen ja matkakorvauksiin.

Liiton jäsenedut ja -palvelut ovat jäsenten käytössä. Ylimenokauden aikana jäsenistöä edustaa alueella SPALin yhteistoimintaedustaja/luottamusmies. Työsuhdeasioissa voit olla yhteydessä jäsenyhdistyksesi edustajaan, ja yksittäisen jäsenen ja työnantajan välisissä neuvotteluissa toimimme jäsenten tukena. Paikallisyhdistyksesi ja SPALin edustajan yhteystiedot löydät täältä.

SPALilla on pelastusalojen ammattilaisille suunniteltuja jäsenetuja. Esimerkiksi lisävakuus- ja koulutusrahastosta voit hakea taloudellista avustusta työkykysi ylläpitämiseksi ja ammatilliseen koulutukseen.  SPALin oikeusapu ja -vakuutukset ovat turvanasi riita- ja muutostilanteissa. Tutustu SPALin jäsenetuihin ja -palveluihin.

Edustamme pelastustoimen, ensihoidon ja hätäkeskusten ammattilaisia. Ammattikuntia, jotka vuoden jokaisena päivänä turvaavat yhteiskunnan keskeiset palvelut.

Kim Nikula
järjestön johtaja
Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL