Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sisäministeriön hallinnonalalle ehdotetaan ministeriön vuoden 2024 talousarvioesityksessä määrärahoja yhteensä n. 2,5 miljardia euroa. Määrärahasta ehdotetaan osoitettavaksi pelastustoimen, Pelastusopiston ja Hätäkeskuslaitoksen toimintamenoihin yhteensä 121 miljoonaa euroa.

Hallitusohjelmassa todetaan, että laadukkaat pelastustoimen palvelut turvataan koko maassa, tarvittavat toimet pelastajapulan korjaamiseksi selvitetään ja toimeenpannaan, pelastusalan veto- ja pitovoimasta huolehditaan, pelastajien koulutusmäärää lisätään ja pelastajakoulutusta kehitetään.

Hätäkeskuslaitoksen resurssit varmistetaan ja sen toimintaa kehitetään. Mahdollisuudet huolehtia Erica-tietojärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä turvataan. Väestönsuojelua vahvistetaan muun muassa uudistamalla väestönsuojeluun ¬varautumista koskeva sääntely ja kehittämällä väestönsuojelutyön organisointia.

Hallitusohjelman kirjausten mukaisesti Pelastustoimeen ja hätäkeskustoimintaan esitetään useita lisäyksiä, joilla nämä tavoitteet voidaan saavuttaa.

Lähde: Sisäministeriön tiedote 28.8.2023