Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kainuun ensihoito on tällä hetkellä Suomen kalleinta, ja nyt Kainuun hyvinvointialue pyrkii säästöihin. Ensihoidon kustannukset nousivat rajusti, kun hyvinvointialueen palkkaharmonisointi nosti ensihoitajien palkkatasoa ja paikallisen sopimuksen mukaisesti ensihoitajien työaika laski aiemmasta 42 viikkotunnista 38,25 viikkotuntiin. Työvuorot ovat edelleen pääsääntöisesti 24 tunnin pituisia.

Hyvinvointialueen johtaja Jukka Lindberg teki vuoden alussa säästöesityksen, jonka mukaan alueen 13 ambulanssista 3–6 olisi ulkoistettu ja hoitotason yksikköjä olisi muutettu perustason yksiköiksi. Aluehallitus palautti esityksen takaisin valmisteluun, eikä tällä hetkellä ole tietoa, millaisiin ratkaisuihin alueella päädytään.

Kainuun hyvinvointialueen ensihoitaja Jere Savolainen pitää tilannetta työntekijän kannalta kestämättömänä, sillä hänen mukaansa työntekijät eivät ole saaneet tarpeeksi tietoa tilanteen etenemisestä.

Hän on erityisen huolissaan ajatuksesta muuttaa hoitotason yksiköitä perustason yksiköiksi.

– Kansalaiset eivät saa hätätilanteissa riittävän tehokasta ensiapua, kun valtuudet hoitaa ja lääkitä potilasta ovat perustasolla hyvin rajatut. Pitkien välimatkojen alueella tilanne on haastava, jos 60 kilometrin päässä keskusta-alueelta saa sydäninfarktin ja lähimpänä on vain perustason ensihoitoyksikkö.

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL edellyttää, että tulevia päätöksiä ei tehdä lyhytnäköisesti.

– Työnantajan täytyy varmistaa kaikissa tilanteissa kansalaisten terveys ja turvallisuus, SPALin edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola muistuttaa.

Haastavassa tilanteessa Savolainen toivoo avoimempaa vuorovaikutusta työnantajan kanssa.

– Toiveenani on, että ensihoidon ammattilaisia kuunneltaisiin ennen päätöksentekoa.

Kuva: Tero Lähdesmäki